‘آب’ در ایران قربانی ‘نان’ شده استبه گزارش ایرنا، کاوه مدنی روز پنجشنبه در چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در زنجان، افزود: هر تصمیم کلانی که در کشور می گیریم باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی گفت: این توجیه در حوزه زیست محیطی هم ضروری است و نباید محیط زیست فدای سایر بخش ها شود.
مدنی افزود: تغییرات اقلیمی در جهان یک پدیده انسانی و محصول پیشرفت جوامع است.
وی تصریح کرد: باید بین اتفاقاتی که نتیجه کارهای انسانی بوده و مسائلی که نتیجه تغییرات اقلیمی بوده تفکیک سازی و این موضوع را مدیریت کنیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: چرا که این موضوع هزینه زیادی برای کشور ایجاد می کند و باید برای آن نگران بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در ادامه این همایش گفت: با برنامه ریزی های انجام گرفته ظرف هفت سال آینده سیستم فاضلاب شهری در کل زنجان اجرا می شود.
علیرضا جزءقاسمی خاطرنشان کرد: هم اکنون 723 هزار نفر زنجانی زیر پوشش آب شرب قرار دارند و منابع آبی آن از 3 سد و 116 حلقه چاه عمیق تامین می شود.
وی تاکید کرد: امروز 27 درصد استان زنجان دچار خشکسالی شدید شده است و 63 درصد نیز در حال خشکسالی هستند.
به گزارش ایرنا، این همایش با محورهایی همچون موضوعات نوین در دانش اقلیم و تغییر اقلیم، تغییرات اقلیم و آموزش، تغییر اقلیم و بحران آب، تغییر اقلیم و مخاطرات زمین در 2 روز 16 و 17 اسفند به میزبانی دانشگاه علوم پایه زنجان برگزار شد.
3216/6085انتهای پیام /*