آخرین جلسه شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر برگزار شد

یه گزارش ایسنا، در این جلسه، درباره سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر بحث و گفت‌وگو و مقرر شد بر اساس آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر نظرات نهایی شورا درباره این دوره جشنواره جمع بندی و به معاونت امور هنری ارائه شود.

در این دوره جشنواره متناسب با اهداف و بندهای آیین‌نامه بر اساس طیف لیکِرت فرمی برای ارزیابی جشنواره تهیه شده تا با شاخص‌های کمی و ضریب‌های هر شاخص، نمره شورای ارزیابی برای جشنواره و تطابق اجرای جشنواره با آیین نامه مشخص شود.

محمد سریر، عضو شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر گفت: اینکه جشنواره موسیقی فجر تا چه اندازه توانسته است نگاه به موسیقی را پیش ببرد، به بررسی نیاز دارد اما نگاه به آینده جشنواره موسیقی فجر اهمیت بسیاری دارد که جشنواره بتواند در موسیقی کیفی موثر باشد.

زیدالله طلوعی دیگر عضو شورای گفت: متأسفانه برای ارتقای موسیقی در کشور کار چندانی نشده است و ضرورت دارد که به فرهنگ موسیقی سنتی توجه شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما حمایت کنند.

داود گنجه‌ای عضو شورا نیز بیان کرد: هرچند هنرمندان و جوانان در تکنیک موسیقی پیشرفت کرده‌اند، اما موسیقی ما اعتلا پیدا نکرده است. سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با توجه به شرایط زمانی و مکانی موفق بود و بخش بین‌الملل این دوره جشنواره با در نظرگرفتن امکان و بودجه قابل به خوبی برگزار شد.

محسن رجب‌پور عضو شورا در این جلسه گفت: حوزه موسیقی و حوزه‌های دیگر هنر به شورایی متشکل از صاحب نظران هنری، جامعه شناسی و فرهنگی نیاز دارد که در مباحث کلی برای آینده موسیقی، نظر و مشورت دهند.

شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر با ترکیب نماینده معاون امور هنری، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و سه نماینده از بین اهالی موسیقی به انتخاب معاون امور هنری تشکیل می‌شود و وظیفه نظارت بر جشنواره و عملکرد گردانندگان آن را بر عهده دارد.
محمد سریر، زیدالله طلوعی، داود گنجه‌ای، محسن رجب‌پور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، محمد اطیابی رییس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران، امین مویدی، مشاور برنامه‌ریزی معاونت امور هنری و حمید قبادی، نماینده معاونت امور هنری اعضای شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر هستند.

انتهای پیام