اجرای برنامه c.b.r در شهرهای محروم اولویت بهزیستی برای سال 97 استبه گزارش ایرنا، فرزانه بهرامی روز پنجشنبه در همایش استانی کارشناسان و تسهیل گران c.b.r که در قروه برگزار شد، اظهار کرد: از 17 هزار و 940 معلول شناسایی شده در کردستان، هفت هزار و یک نفر معلول جسمی – حرکتی، سه هزار و 200 نفر معلول بینایی، یک هزار و 820 نفر ناشنوا، 2 هزار و 951 نفر معلول ذهنی، یک هزار و 730 نفر روانی مزمن و یک هزار و 240 نفر معلول صوت و گفتار هستند.
به گفته وی، 470 دهیار فعال، 559 خانه بهداشت فعال، 539 شورای توانبخشی محلی فعال، 10 مجتمع روستایی فعال و 10 انجمن فعال در برنامه c.b.r استان کردستان همکاری دارند.
بهرامی با بیان اینکه از سال 1375 شناسایی شروع برنامه مبتنی بر توانمندسازی معلولان به صورت پایلوت در شهرستان های سقز و قروه اجرایی شد، افزود: این برنامه سپس در همه شهرستان های استان مورد پایش قرار گرفت.
وی به اهداف برنامه اشاره کرد و گفت: دادن اطمینان به معلولان در مورد توانمندی ها، تامین دسترسی به خدمات عمومی، پیشگیری از معلولیت هاٰ و استفاده از بستر جامعه و نهادهای ملی برای ارائه خدمات است.
معاون توانبخشی بهزیستی کردستان نیز در این همایش اظهار کرد:انجمن های توانبخشی جامعه باید خود را اثبات کنند که توانمند و قدرتمند هستند و قدر منابع را می دانند چرا که همه جامعه را برای پیشبرد اهداف بسیج و از همراهان و امکانات محلی استفاده می کنند.
مژگان مشفق افزود: علاوه بر اینکه انجمن ها و کارشناسان و تسهیلکران توانبخشی مبتنی بر جامعه به معلول خدمت می کنند باید از تجربیات معلول نیز در راستای توانمندسازی سایر معلولان در جهت کیفی و کمیت برنامه استفاده شود.
به گفته وی، سال آینده ارزشیابی و پایش انجمن های غیر دولتی صورت خواهد گرفت که در این زمینه باید فعالیت ها را دسته بندی کرد.
مشفق گفت: انجمن ها تجربیات خود را در روستاها به صورت مقاله و کنگره نمایش دهند و اطلاعات جمع بندی کنند و زمینه جدید فعالیت را نشان دهند تا به صورت توسعه فراگیر و منطقه ای برنامه ها روز به روز فعال تر شود.
وی اضافه کرد: انجمن توان بخشی مبتنی بر جامعه باید فعالیت ها را در یک حوزه متمرکز نکنند بلکه باید یک توسعه کامل در تمام حوزه های توان بخشی استفاده شود.
معاون توانبخشی بهزیستی کردستان افزود: با جمع بندی عملکردها و اطلاعات، می توان پروژه هایی برای جذب اعتبارات بیشتر نسبت به سایر استان ها با هدف محرومیت زدایی و فقر ارائه کرد.
وی با بیان اینکه باید انجمن ها بر اساس نیازهای جوانان و منطقه فعالیت کنند، یادآور شد: با اشتراک گذاشتن تجربیات به سایر شهرستان ها نقاط ضعف ها شناسایی و نقاط مثبت قوت یابد.
مشفق با اشاره به برنامه سال 97 و هدف اصلی همایش افزود: برنامه c.b.r ابعادی که قبلا توانبخشی، شناسایی و درمان بود امروزه بیشتر از این نیاز به حضور انجمن ها، تسهیل گران و داوطلبان داریم تا در تمام ابعاد از جمله سلامت، آموزش، معاش، مولفه های اجتماعی و توانمندسازی امور فرد از آن استفاده کنیم.
رئیس بهزیستی قروه نیز در سخنانی گفت: یکی از طرح های اولویت دار سازمان بهزیستی، توانبحشی مبتنی بر جامعه به مجموعه اقداماتی که توسط فرد معلول، خانواده و سایر گروه های اجتماع با استفاده از منابع و امکانات محلی به منطور استقلال و بازتوانی فرد معلول انجام می گیرد، گفته می شود.
سارا عبدی با اشاره به عوامل توانبخشی مبتنی بر جامعه افزود: این طرح در راستای خدمات دهی به معلولان نیازمند روستایی با همکاری تسهیل گران، بهورزان، دهیاران و سایر گروه های اجتماعی اجرا می شود و توجه خاصی به فرد معلول، خانواده و جامعه صورت می گیرد.
به گفته وی، توانبخشی در مناطق تحت پوشش به سه طریق خانه های بعداشت، دهیاران و شوراهای توانبخشی و تسهیل گران محلی و میانی انجام می شود.
عبدی با اشاره به اهداف طرح اظهار کرد: شناسایی معلولان که در مناطق روستایی و دور افتاده به خدمات توانبخشی دسترسی ندارند و به منظور برابری فرصت ها، هم افزایی بیشتر معلول و خانواده و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی تاکید کرد: در c.b.r با تشخیص به موقع ناتوانی و اقدامات لازم برای پیشگیری از پیشرفت معلولیت و همچنین ارائه خدمات لازم صورت می گیرد.
در شهرستان قروه طرح c.b.r در 120 روستا با جمعیت 75 هزار و 44 نفر، 64 خانه بهداشت، 106 دهیار، 100 شورای توانبخشی محلی فعال اجرا می شود ضمن اینکه 2 هزار و 605 معلول در روستاها شناسایی شده که 935 نفر آنها زیر پوشش بهزیستی هستند.
7345/9102انتهای پیام /*