استفاده از توانمندی های زنان موانع بسیاری را رفع می کندغلامرضا شریعتی روز یکشنبه در نشستی با بانوان نخبه استان در سرسرای شهید رجایی استانداری خوزستان اظهار کرد: بانوان باید توانمندی ها و استعدادی خود را با رعایت شرایط عرفی، شرعی و اجتماعی برای اداره، پیشرفت و بهبود وضعیت جامعه عرضه کنند.
استاندار خوزستان با اشاره به توانمندی و پتانسیل زنان در اجتماع بیان کرد: همچنان که تاثیرگذاری و تعیین استراتژی در محیط های خانواده تا حد زیادی به زنان واگذار شده آنان می توانند در جامعه و بیرون از خانه موفق باشند.
وی ادامه داد: نقش تعیین استراتژی زنان در درون خانواده به زنان داده نشده بلکه آنان با نشان دادن استعداد و پتانسیل این نقش را اخذ کرده اند بنابراین بانوان با آشنایی با حقوق خودشان، تعهدپذیری و آگاهی بیشتر می توانند نقش موثر تری در جامعه ایفا کنند.
شریعتی یادآور شد: باید اجازه داد حضور زنان در جامعه روند تکاملی خود را طی کند و بستر لازم در جامعه فراهم شود تا راه های رفتن به سوی شکوفایی حضور بانوان در جامعه بسته نشود.
وی با بیان این که نباید با تفکر سنتی مخالف شکوفا شدن استعداد زنان در جامعه شد عنوان کرد: در بحث حضور بانوان در جامعه نباید برخوردهای سلیقه ای اعمال شود بلکه باید مطابق با نص صریح قرآن کریم و همچنین قانون کشور رفتار شود.
استاندار خوزستان تاکید کرد: بانوان باید تلاش کنند تشکیلات منسجمی بین خود ایجاد کنند و در کنار آن استانداری هم آمادگی دارد از توان آنان در کارگروه های تخصصی استفاده نماید.
7148/6064انتهای پیام /*