اطلاع رسانی صحیح موجب آرامش جامعه می شودبه گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز سه شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از مدیران افزود: انتشار برخی اخبار در جامعه تنش زا و مشکل آفرین است بنابراین باید تمامی ابعاد یک خبر پیش از انتشار آن مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی به موقع و صحیح همچنین موجب وحدت و ایجاد امید در جامعه می شود و باید اصحاب رسانه پیش از انتشار اخبار به تمامی آثار بیرونی آن توجه کنند.
حجت الاسلام قدرتی همچنین گفت: اخبار دستگاه قضایی به امنیت و حقوق مردم باز می گردد و بسیاری از واقعیت ها را به دلیل مصلحت نبودن نمی توان منتشر ساخت.
وی با بیان اینکه باید صلاح مملکت و مردم را همواره درنظر داشت،افزود: ایران نسبت به جامعه جهانی مانند یک خانواده است و منطقی نیست تمامی اخبار یک خانواده به بیرون درز کند.
6101انتهای پیام /*


اطلاع رسانی صحیح موجب آرامش جامعه می شودبه گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز سه شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از مدیران افزود: انتشار برخی اخبار در جامعه تنش زا و مشکل آفرین است بنابراین باید تمامی ابعاد یک خبر پیش از انتشار آن مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی به موقع و صحیح همچنین موجب وحدت و ایجاد امید در جامعه می شود و باید اصحاب رسانه پیش از انتشار اخبار به تمامی آثار بیرونی آن توجه کنند.
حجت الاسلام قدرتی همچنین گفت: اخبار دستگاه قضایی به امنیت و حقوق مردم باز می گردد و بسیاری از واقعیت ها را به دلیل مصلحت نبودن نمی توان منتشر ساخت.
وی با بیان اینکه باید صلاح مملکت و مردم را همواره درنظر داشت،افزود: ایران نسبت به جامعه جهانی مانند یک خانواده است و منطقی نیست تمامی اخبار یک خانواده به بیرون درز کند.
6101انتهای پیام /*