اعزام یک گروه آموزشی کشت گلخانه ای به هلندامیر رمضانی روز پنجشنبه در حاشیه نخستین همایش 2 روزه هم اندیشی کسب و کار در بخش کشاورزی و دامپروری چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در این دوره آموزشی، مهندسین و بهره برداران کشورمان با آخرین روش کشت گیاهان دنیا آشنا خواهند شد.
وی از ساماندهی اعزام گروه های دیگر بخش کشاورزی ایران برای آموزش عملی گلخانه ای به کشور هلند در نیمه نخست سال آینده خبر داد و تصریح کرد: با تکمیل فراینده آموزشی بخش کشاورزی در یک دوره سه ساله تحولی عظیم در بخش توسعه، کمیت و کیفیت محصولات گلخانه ای کشور ایجاد خواهد شد.
نماینده شرکت لنتیزکشور هلند در خاورمیانه افزود: با توجه به تشدید خشکسالی و افت منابع آبی کشور در یک دهه گذشته تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گیاهان گلخانه ای نوین در ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رمضانی تاکید کرد: طبق برآورد کارشناسان میزان آب مصرفی برای تولید یک کیلوگرم گوجه فرنگی 150 لیتر آب است در صورتی که در کشور هلند 5 الی 10 لیتر است.
وی از شروع کشت گلخانه های تخصصی نوین در عمان و دبی طی 2 سال گذشته را یادآور شد و تصریح کرد: این 2 کشور با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در کشت محصولات گلخانه ای مدرن منطقه پیشتاز هستند.
6199/6021انتهای پیام /*