اغلب خانواده ها، کودک آزاری های جنسی را گزارش نمی کنندبه گزارش روزیکشنبه خبرنگارایرنا، رضا جعفری در دومین روز از سمینار کودک آزاری درمناطق حاشیه نشین که در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزارشد، به انواع کودک آزاری های گزارش شده ازقبیل جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت اشاره کرد و افزود: سه درصد کودک آزاری های گزارش شده به این سازمان جنسی بوده است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به 14 هزار و 599 مورد همسر آزاری در 6ماهه اول امسال بیان داشت: در بحث کودک آزاری هرچه سن کودک پایین تر باشد چون به لحاظ جسمانی وابسته است، وضعیت حادتر است.
وی تصریح کرد: از بین 16 هزار مورد کودک آزاری گزارش شده در 6 ماهه اول امسال، ٣٨ درصد در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢ درصد در مقطع تحصیلی راهنمایی بوده اند.
جعفری گفت: ٢٩ درصد موارد کودک آزاری، جسمی و ٣ درصد جنسی بوده است که خانواده از ترس امنیت و آبرو خیلی از موارد را گزارش نمی کنند.
وی یادآور شد: بررسی ها نشان داده که در ١٢ درصد موارد کودک آزاری، چند روز از کودک آزاری و در چهار ونیم درصد، یک هفته از کودک آزاری گذشته که به ما گزارش شده است.
وی اظهارداشت: خیلی از موارد کودک آزاری را همسایه ها متوجه می شوند ولی گزارش نمی دهند و حتی یک بار جرات نکرده اند که با تلفن اورژانس اجتماعی ١٢٣ تماس بگیرند درحالیکه این بحث مسئولیت پذیری اجتماعی است.
اجتمام*9185*1724*1193**
خبرنگار: سادات حسینی خواه * انتشار: حسین فتح الهی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaejانتهای پیام /*