امید، خون جاری در رگ های جامعهبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «سیاست و امید اجتماعی» و «سبب شناسی امید اجتماعی» در ایران، روز سه شنبه توسط 10 پژوهشگر با ارائه مقالاتی در این حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت.
در پنل تخصصی سیاست و امید اجتماعی، سعید مدنی با ارائه سخنرانی درباره «جنبش های اجتماعی و دیالکتیک امید و ناامیدی» به بررسی رابطه سیاست و امید اجتماعی پرداخت.

**امید برای حیات فردی، جمعی و اجتماعی ضروری است
سعید مدنی، جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، امید را همچون خون جاری در جان انسان ها برای ادامه حیات فردی، جمعی و اجتماعی ضروری دانست.
مدنی اظهار کرد: امید منبع دائمی و موثری برای مقابله جنبش ها با موانع و مخالفت هاست و جنبش های اجتماعی با گشایش سپهری امیدوارانه تلاش می کنند تا از ظرفیت بالقوه اعتراض در مسیرهای مفید، سودمند و موثری بهره برداری کنند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی خاطر نشان کرد: جنبش های جدید اجتماعی که از اواسط قرن بیستم شکل گرفتند، تلاش کردند تا برای مقابله با ناامیدی نسبت به وضعیت موجود، نیروهای اجتماعی ناراضی را در قالب روش های مدنی بسیج کنند و به این ترتیب از ظرفیت های موجود و ترویج امید به آینده، راهی نو به سوی جامعه ای عادلانه تر، دموکراتیک تر و توسعه یافته تر بگشایند.
در ادامه این پنل تخصصی، محمدرضا جلایی پور، پژوهشگر اجتماعی درباره «امید اجتماعی و کنشگری منفی» گفت: ضعف اطلاع رسانی دولت و نداشتن ارتباط موثر و مستمر سبب کاهش امید اجتماعی شده است.
جلایی پور به عنوان پژوهشگر جامعه شناسی یکی از عوامل کاهش امید اجتماعی را کنشگری منفی و کمپین های منفی دانست و گفت: کنشگر منفی منتقد و فعال اجتماعی و سیاسی پروای حفظ امید اجتماعی را ندارد‌ و در مقابل در کنشگری مثبت، ناظران و روشنفکران و فعالان ضمن طرح مطالباتشان و نقد وضع موجود همواره دغدغه حفظ و افزایش امید اجتماعی دارند.
وی با اشاره به بحران هایی که جامعه و دولت ایران با آن درگیر است، گفت: از سال 1392 تاکنون تغییرات مثبت در دولت، مجلس و جامعه مدنی رخ داده است، که ناظران، فعالان سیاسی، رسانه و روشنفکران به آن توجه نکردند.
این پژوهشگر جامعه شناسی تاکید کرد: بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور بهبود نسبی، اما ناکافی داشته است.
جلایی پور یکی دیگر از دلایل کاهش امید اجتماعی را نقد روشنفکران و مصلحان از ایران نه با گذشته خود و یا دیگر کشورهای همطراز بلکه با کشورهای پیشرفته دانست و افزود: رسانه های مخالف دولت و ضعف دولت در حوزه اطلاع رسانی به کاهش امید اجتماعی کمک کرده است.

**امید اجتماعی مفهومی است که از عدالت مایه می گیرد
محمد مهدی مجاهدی، مدرس نظریه سیاسی مقایسه ای درباره امید اجتماعی اظهارکرد: امید اجتماعی مفهومی شاخص است که از عدالت به عنوان یکی از ارزش های کانونی سیاست و سامان اجتماعی مایه می گیرد و معیارهایی برای تشخیص خیر عمومی، تخصیص منابع و توزیع منافع به دست می دهد.
مجاهدی به تاثیر تغییرات فرهنگی و تاثیر آن بر سایر حوزه ها اشاره کرد و افزود: هر تغییر پایدار و موثر باید در ساحت فرهنگ اتفاق افتد زیرا وقتی فرهنگ تغییر کند، سایر عرصه ها هم دچار تغییرات مطلوب، موثر و ماندگار می شود.
این مدرس دانشگاه گفت: بررسی نسبت امید به مثابه امری روانشناختی با امید به مثابه امری سیاسی مهم است.
وی اضافه کرد: زمانی که امید اجتماعی به مقوله ای صرفا روانشناختی تقلیل یابد، بی مایه و بی معنا و به مفهومی عقیم تبدیل می شود و نمی تواند معیارهایی برای سیاستگذاری عمومی و دگرگونی اجتماعی معرفی شود.

**فضای مجازی امکان دیده شدن دیدگاه محذوف را فراهم کرده است
آذر منصوری فعال و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری در این همایش درباره «راهکارهای سیاسی برای ارتقای امید اجتماعی» گفت: پیش از علم روانشناسی ادیان الهی یکی از رسالت های خود را ایجاد امیدواری در میان انسان ها می دانند.
وی با بیان این که با شروع روند نوسازی در ایران مفهوم امید اجتماعی در ایران قالب جدیدی پیدا کرد، گفت: امروزه با گسترش فناوری فرصت ابراز وجود برای همه گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، نخستین همایش علمی امید اجتماعی در ایران که از دیروز – دوشنبه – با حضور صاحب نظران، اندیشمندان و پژوهشگران اجتماعی و همکاری 21 نهاد معتبر علمی و مدنی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی آغاز شده است، امروز به کار خود پایان می دهد.
بیم ها و امیدهای انسان معاصر، مساله امید در ایران، راهکارهای سیاسی ارتقای امید اجتماعی، جنبش های اجتماعی و دیالکتیک امید و ناامیدی، تضمین حقوق شهروندی در نظام سیاسی شهروندمدار و تثبیت مولفه های رفاه و امید اجتماعی، مسئولیت جامعه شناسی تاریخی ایران و امید اجتماعی، محیط زیست و امید اجتماعی، تحلیل امید اجتماعی بازنشستگان و سالمندان ایرانی نیز موضوعاتی است که در روز دوم برگزاری همایش مورد بررسی قرار گرفت.
مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دوران سازندگی و اصلاحات و رئیس موسسه رحمان، رئیس همایش امید اجتماعی و هادی خانیکی دبیر علمی این همایش است.
اجتمام**3229**3377**1021
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaejانتهای پیام /*