انتقاد رئیس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی از درمان اجباری معتادانفرید براتی سده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هنگامیکه معتادان را به زور وادار به ترک می کنیم آنها پس از خروج از مراکز دوباره به سراغ مصرف مواد می روند بطوریکه دیده می شود معتادان ده ها بار به مراکز ترک آورده می شوند اما نتیجه ای ندارد.
وی تاکید کرد: اثربخشی درمان اجباری اعتیاد زیاد نیست اما آنانیکه به درمان اجباری تاکید می کنند به خاطر درمان نیست بلکه علل دیگری دارد.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی و قضات از زاویه دیگری به درمان معتادان نگاه می کنند اما باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا درمان ها اختیاری بوده و معتادان خودشان تصمیم به ترک گرفته باشند.
رئیس مرکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: باید برای معتادان حمایت هایی مانند شغل و مسکن فراهم شود تا آنان بعد از خروج از مراکز ترک دوباره به سمت مصرف مواد نروند.
براتی سده افزود: اکنون اینگونه خدمات برای معتادان بهبود یافته فراهم نیست البته این مساله به آن معنا نیست که اگر معتادان بهبود یافته از ما خدمات نخواهند ما به آنها خدمات ندهیم بلکه با درخواست خودشان ما این خدمات را فراهم می کنیم اما ارائه این خدمات بطورفراگیر از سال آینده به تدریج آغاز می شود.
به گفته وی از ابتدای سال جاری 44 هزار معتاد متجاهر به بهزیستی تحویل داده شده است.
اجتمام**9185 ** 1418انتهای پیام /*