اهدا عضو در یزد سه بیمار را نجات دادبه گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مرحوم عظیم پورمحمدی که در بخش ویژه بیمارستان بستری بود ، پس از تایید مرگ مغزی اعضای وی با رضایت خانواده به نیازمندان اهدا شد.
کبد و 2 کلیه این بانوی یزدی برای پیوند به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.
سال گذشته در استان یزد اعضای 31 بیمار مرگ مغزی به افراد نیازمند اهدا شده بود.
اعضای قابل اهدای فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده،کلیه و برخی بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب است.
2088 /2047/انتهای پیام /*


اهدا عضو در یزد سه بیمار را نجات دادبه گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مرحوم عظیم پورمحمدی که در بخش ویژه بیمارستان بستری بود ، پس از تایید مرگ مغزی اعضای وی با رضایت خانواده به نیازمندان اهدا شد.
کبد و 2 کلیه این بانوی یزدی برای پیوند به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.
سال گذشته در استان یزد اعضای 31 بیمار مرگ مغزی به افراد نیازمند اهدا شده بود.
اعضای قابل اهدای فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده،کلیه و برخی بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب است.
2088 /2047/انتهای پیام /*