باید بیش از معافیت مالیاتی برای فرهنگ و هنر هزینه کنیم

غلامحسین امیرخانی – رییس شورای عالی انجمن خوشنویسان -گفت: من چون در مسئولیت های اجرایی هم بوده ام با رقم و بودجه هایی که به هنرمندان تعلق می گیرد تا کار کنند آشنا هستم. به جر تعداد اندکی از هنرمندان که موفق هستند و آثارشان در سطح ملی و بین المللی خواهان دارد و فروش می رود، عمده هنرمندان ما گرسنه اند. زیرا حقوق و درآمد ثابت ندارند و مالیات گرفتن از آنها ظلم مضاعف است. این باعث می شود که دست از کار هنری بکشند. ما در تنظیم قوانین مالیانی برای هنرمندان نباید آن تعداد مثلا ۲۰۰ نفر در رشته های مختلف را حساب کنیم، آنها استثناءهستند. باید چیزی در حدود ۲۰۰ هزار نفر هنرمندی را در نظر بگیریم که درآمدی ندارند و به نان شبشان محتاج‌اند.

امیرخانی استاد خوشنویسی همچنین رباره بودجه های فرهنگی گفت: نگاهی به تجربه های جهانی در حوزه فرهنگ و هنر نشان می دهد که کشورهای مختلف از ۴ تا ۸ درصد بودجه کشور را به فرهنگ و هنر اختصاص داده اند. در صورتی که این مساله در ایران کمتر از یک درصد است.

امیرخانی در ادامه با بیان اهمیت هنر و جایگاه هنر در پرورش و ایجاد بصیرت برای کودکان گفت: ما همانطور که برای تحصیل فرزندمان و موضوع آموزش و پرورش مالیات نمی دهیم چرا که می دانیم نتیجه آن در آینده مشخص خواهد شد برای هنر هم باید همین گونه رفتار کنیم. هنر موجب اعتلای انسانیت است و کودکان ما در آموزش و پرورش با دیدن آثار هنری و آشنا شدن با هنر روحیه تعالی طلب پیدا می کنند. الان مشکل اصلی ما اخلاق است. معضل اخلاقی با دستور العمل و بخشنامه حل نمی شود، هنر می تواند اخلاق جامعه را به سمت مطلوب سوق دهد.

این استاد خوشنویسی افزود: اعتبار و حیثیت ما در جهان به فرهنگ و هنر و ادبیات و خوشنویسی ماست. اگر آن را هم بگیریم چیزی جز در و دیوار باقی نمیماند. وقتی سفیر ژاپن ماموریتش در ایران تمام شد ما را دعوت کرد. از بازنشستگس اش خوشحال بود و می گفت الان با خیال راحت می توانم بنشینم و حافط و مولانا بخوانم.

امیرخانی در پایان گفت: وقتی که هنرمندان کارشان هنوز به عنوان شغل ثبت نشده و رسمیت ندارند چه انتظاری داریم؟! ما هنوز حمایت های حداقلی از هنرمندان نداریم. اتفاقی که در همه کشورهای دنیا می افتد. در هیچ کشور صاحب هنری از هنرمند مالیات که نمی گیرند، به او کمک هم می کنند تا کار هنری اش را به جامعه عرضه کند و سطح فرهنگ جامعه را اعتلا ببخشد.  

انتهای پیام