برخی ارگان ها به بهانه های مختلف مجوز خیریه صادر می کنندبه گزارش خبرنگار ایرنا، محمدعلی کوزه گر در نشست خبری در سالن تلاش افزود: قانونا بهزیستی باید برای خیریه ها، مجوز صادر کند اما نهاد هایی مانند نیروی انتظامی و وزارت کشور هم برای خیریه ها، مجوز صادر می کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم که وزارت کشور برای سازمان های مردم نهاد خودش، مجوز صادر کند.
وی تصریح کرد: محدودیتی برای صدور مجوز خیریه نداریم و اگر محدودیتی ایجاد کنیم سازمان های بالادستی مانند سازمان بازرسی کشور ما را مواخذه می کند بنابراین تعداد خیریه ها آنقدر زیاد می شود که خارج از نظارت می شوند.
رئیس مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از 28 هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد.
کوزه گر افزود: دستورالعملی به تصویب رسانده ایم که روش های کمک به خیریه ها را ضابطه مند کنیم بطور مثال اجازه ندهیم که خیریه ها صندوق داشته باشند چراکه ممکن است تا 50 صندوق درب خانه بیاورند.

** شرکت های خودروسازی سالانه 20 هزار کشته و خانواده بی سرپرست به ما تحویل می دهند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: شرکت های خودروسازی سالانه 20 هزار کشته و خانواده بی سرپرست به ما تحویل می دهند پس باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد.
اجتمام*9185**1418
خبرنگار: سادات حسینی خواه ** ناشر: مریم برزآبادیانتهای پیام /*