بهره برداری از چهار طرح عمرانی و خدماتی در بندر ماهشهرشهردار شهرستان بندر ماهشهر گفت:پیوستن پنج دستگاه اتوبوس اسکانیا یورو چهار به ناوگان شهری ماهشهر، با اعتبار 28 میلیارد و 123 میلیون ریال از طرح های خدماتی درماهشهر بود.
مجاهد نظارات چهارشنبه در حاشیه آیین بهره برداری از پروژه های شهرداری در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: خانه فرهنگ شهید باهنر بندرماهشهر در مساحتی به وسعت 2 هزار و 57 مترمربع و هشت میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار نیز بهره برداری شد.
وی گفت: بهره برداری از کانل دفع آب های سطحی شهرک طالقانی به طول یک هزار و 200 متر با سرمایه گذاری 16 میلیارد ریال و نیز بهره برداری از بازارچه محلی شهرک رجایی به تعداد 10 باب مغازه و سرمایه گذاری چهار میلیارد و 320 میلیون ریال از دیگر پروژه ها دربندرماهشهر بود.
نظارات خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام در این شهرستان تحول چشمگیری در زیرساخت های شهری خواهد داشت و از هدر رفت سرمایه های شهرداری جلوگیری می کند.
به گزارش ایرنا بندر ماهشهر در جنوب خوزستان واقع شده و مرکز این شهرستان بندر ماهشهر است.
ماهشهر کنونی شامل دو بخش ماهشهر قدیم و دیگری موسوم به ناحیه صنعتی بندر ماهشهر دارای مساحت 2 هزار و 713 هکتار است، که پس از اهواز وسیع‌ترین شهرستان خوزستان است.
9858/7165/ 6037
خبرنگار: آمنه محتشمی ** تنظیم : حمیدرضا ترابی فرد **انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*