بهره برداری از گازرسانی به پنج روستا و آغاز عملیات گازرسانی به 28 روستا در هشترودبه گزارش ایرنا، برای گازرسانی به پنج روستا در بخش مرکزی این شهرستان 16 هزار 155 متر شبکه گذاری و 71 میلیارد و 498 میلیون ریال هزینه شده است و با بهره برداری از این طرح 129 خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار شدند.
رئیس اداره گاز هشترود گفت: همزمان با این طرح، عملیات گازرسانی به 28 روستا در بخش نظرکهریزی شهرستان آغاز شد قرار دارند.
ناصر اکبری گفت: با گازرسانی به این روستاها 90.4 درصد خانوارهای شهرستان شامل 15 هزار و 535 خانوار از نعمت گازبهره مند شدند.
وی افزود: از 196 روستای هشترود 128 روستا گازدار و 28 روستا نیز در دست گازرسانی است.
خبرنگار:جلیل دین محمدی**انتشار:عیسی عطاپور**
3077/7486انتهای پیام /*