به ازای هر 4/5 نفر بیمه پرداز در تامین اجتماعی اصفهان، یک مقرری بگیر وجود داردبه گزارش ایرنا، محمد گورابی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این در حالیست که در کشور به ازای هر 6 بیمه پرداز یک نفر مقرری بگیر وجود دارد و کمتر از 6 نفر، بیانگر وضعیت بحرانی است که این شرایط هم اکنون در اصفهان وجود دارد.
وی اظهار کرد: بر همین اساس در سال 95 میزان منابع تامین اجتماعی استان سه هزار و 700 میلیارد تومان بود که در حوزه بیمه ای سه هزار و 800 میلیارد تومان هزینه شد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: با وجود این شرایط بحرانی، سازمان تامین اجتماعی استان در حال حاضر توجه جدی به بهبود فضای فیزیکی، نوسازی، بهسازی و تجهیزات خود دارد.
وی گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با دولت و مجلس تعاملاتی برقرار کرده است تا در باره شرایط نامناسب این سازمان، اطلاع رسانی کند.
گورابی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی درگیر موضوعات سیاسی و نگاه های جناحی نیست، تاکید کرد: بعد از هشت سال که بواسطه تغییر پی در پی مدیرعامل به این سازمان ضربه وارد شد و هر مدیرعامل پیگیر منافع خاص خود بود، شرایط کنونی سازمان، عادی و روند آن رو به مطلوب است.
وی میزان مطالبات کارفرمایان از این سازمان در استان اصفهان را در 6 ماهه امسال یک میلیارد و یکصد هزار تومان برشمرد و گفت: این در حالیست که در سال 95 این مطالبات 880 میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه هرگونه تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان برای سازمان زیانبار است، گفت: این در حالیست که پرداخت نکردن بموقع حق بیمه برای کارفرمایان جذاب است زیرا برای آنها شرایط درخواست تقسیط وجود دارد.
گورابی با اشاره به مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در بخش پرداخت بدهی درمان غیرمستقیم خود، تعداد جمعیت زیر پوشش تامین اجتماعی استان را سه میلیون و 313 هزار و 869 نفر شامل عنوان کرد و گفت: از این 2 میلیون و 779 هزار و 733 نفر بیمه شده اصلی و تبعی هستند.
وی تصریح کرد: در استان اصفهان حدود 24 هزار نفر، بیمه بیکاری دریافت می کنند.
ت/6994/ 6027**خبرنگار:آرزو فلاح* انتشار: شکراللهیانتهای پیام /*