تبریک مدیرکل هنرهای تجسمی به خبرنگاران

به گزارش ایسنا و به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، هادی مظفری در پیام خود خطاب به خبرنگاران نوشته است:

«در روزگاری که جهان پر از خبر است و رسانه‌های کوچک و بزرگ در کار انتشار و گاه ساختن خبر اند، آن که خبرنگار است و جان و دل در راه حقیقت و آزادگی دارد، می‌داند که قرار است چه بار امانتی را به منزل برساند.

حال در این میان، خبرنگارانی که در حیطه و عرصه هنر قلم می‌زنند و کلام و سخنشان گسترش هنر و فرهنگ است جایگاهی ارزنده و گرامی دارند که گفته‌اند هنر تاج سر آفرینش است و در روزگاران تاریخ، همواره هنرمندان بوده‌اند که گام در راه حقیقت نهاده‌اند و زیبایی‌ها و زشتی‌ها را به تصویر کشیده و تجسم کرده‌اند و در جهان رسانه خبرنگاران همراهان واقعی هنرمندان‌اند.

روز خبرنگار را به تمامی اهالی شریف قلم و صدا و تصویر، تبریک می‌گویم.»

انتهای پیام