ترافیک در محورهای خروجی استان بوشهر نیمه سنگین استسرهنگ جابرپاپری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به حجم ترافیک جاده ها رانندگان بدون عجله و با توجه به نکات ایمنی اقدام به رانندگی کنند.
وی تصریح کرد: رانندگان از انجام تخلف های حادثه ساز از جمله سبقت، سرعت و تجاوز به چپ به خصوص در جاده های دو طرفه و استفاده از گوشی تلفن همراه در زمان رانندگی خودداری کنند.
پاپری با اشاره به کاهش میزان تصادفهای فوتی در استان بوشهر اظهار کرد: انتظار می رود رانندگان با رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئنه و صبر و حوصله در زمان رانندگی شاهد بروز حوادث تلخ در روزهای باقی مانده تعطیلات نوروزی نباشیم.
پاپری اضافه کرد: تمام محورهای ارتباطی استان بوشهر به وسیله خودروهای محسوس و نامحسوس رصد و در صورت وقوع هرگونه تخلف حادثه ساز بدون اغماض با رانندگان متخلف برخورد می شود.
طرح نوروزی پلیس راهور با شعار ‘پرهیز از خطر، آرامش در سفر’ از 24 اسفند 96 آغاز شده است.
6047**انتهای پیام /*