توانمندسازی افراد آسیب دیده مهم ترین رسالت مددکاران اجتماعی استزهرا همتی روز شنبه به مناسبت روز مددکار اجتماعی (11 فروردین) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اگرچه پذیرش و کاهش آلام یک فرد آسیب دیده و یا در معرض آسیب نخستین گام در انجام فرآیند مددکاری اجتماعی محسوب می شود ولی اینکه در کنار این خدمت برای توانمندسازی این فرد نیز تلاش کرد، رسالتی اساسی است.
وی افزود: یک مددکار اجتماعی در هنگام برخورد با فرد آسیب دیده و یا یک موقعیت اورژانسی باید بتواند ضمن تلاش برای حل مساله مهارت لازم برای مواجه شدن افراد با موقعیت بحرانی را به آنها آموزش دهد.
همتی یکی از نقاط ضعف برخی مددکاران اجتماعی را همسو شدن آنها با ضعف های جامعه دانست و یادآور شد: مددکار اجتماعی باید آنقدر آگاهی و توانمندی داشته باشد که بحران را تبدیل به یک فرصت برای حل مساله کند.
مدیرکل بهزیستی ایلام با بیان اینکه مددکاری اجتماعی تنها محدود به بهزیستی نیست، گفت: فرآیند انجام مددکاری اجتماعی به عنوان یک ضرورت در بسیاری از اماکن و فضاهای عمومی از محله ها گرفته تا مراکز درمانی و غیره وجود دارد.

** مددکاری نوعی نیاز اجتماعی برای تمامی افراد است
وی تاکید کرد: مددکاری اجتماعی در واقع نوعی نیاز اجتماعی برای کل آحاد جامعه محسوب می شود و در سازمان بهزیستی بصورت خاص برای جامعه توانخواهان، زنان سرپرست خانوار، افراد در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی و کودکان بی سرپرست ارایه می شود.
همتی با ذکر اینکه فرآیند مددکاری در سطح کلان باید با نگاه اجتماعی و بصورت ویژه و خاص ارایه شود ادامه داد: اگرچه در جامعه کنونی مقوله سلامت اجتماعی افراد توسط دست اندرکاران این حوزه در دستور کار قرار گرفته ولی هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.
وی گفت: مددکاری اجتماعی رسالت و ضرورت مهم جامعه امروزی است و یکی از علل افزایش آسیب های اجتماعی عدم توجه کافی به سلامت اجتماعی افراد است.
مدیر کل بهزیستی ایلام ابراز امیدواری کرد در برنامه ششم توسعه که در آن سلامت اجتماعی مورد توجه جدی قرار گرفته با روند رو به کاهش آسیب های اجتماعی جامعه به سمت سالم تر شدن پیش رود.
وی با اشاره به فعالیت 70 مددکار در حوزه اجتماعی و 60 مددکار در حوزه توانبخشی این سازمان گفت: به منظور ارایه خدمات هرچه مطلوبتر این مددکاران به جامعه هدف بازآموزی و ارایه آموزش های تخصصی به این افراد در دستور کار بهزیستی در طول سال قرار دارد.
7171/6119انتهای پیام /*