توضیح آموزش و پرورش نهبندان درباره تنبیه یک دانش آموزمحمدرضا عاطفه دوست عصر چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: دانش آموز یکی از مدارس شهر نهبندان صبح امروز بر اثر بی انضباطی، اخلال در آموزش و تحریک سایر دانش آموزان توسط دبیر مربوطه مورد تذکر قرار می گیرد.
وی بیان کرد: پس از استنکاف دانش آموز از تذکر معلم و اصرار بر بی نظمی، توسط معلم به بیرون از کلاس هدایت می شود و همین امر باعث واکنش دانش آموز شده و با معلم درگیر می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نهبندان گفت: معلم مبادرت به دفاع از خود می کند که در این میان تعادل دانش آموز بر هم خورده و زمین می خورد.
وی اظهار کرد: این موضوع از طریق واحدهای نظارتی آموزش و پرورش در دست بررسی است.
مرکز شهرستان نهبندان در 200 کیلومتری جنوب بیرجند قرار دارد.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan
کانال تلگرام: irnabirjand@
3215*3028
خبرنگار: محمدرسول ابراهیمی اسفدن * انتشار: رسول محمدحسنیانتهای پیام /*