تکمیل طرح کمک چین به پناهجویان در ایرانبه گزارش روز پنجشنبه ایرنا از تارنمای چاینا ارگ، این سند در واقع نشان می دهد که چین توانسته است طرح ارایه کمک هایی به ارزش یک میلیون دلار برای پناهجویان را در ایران با همکاری سازمان برنامه غذایی سازمان ملل تکمیل کند.
اوت سال 2017 چین و این سازمان توافق کردند تا کمک یک میلیون دلاری چین برای خرید مواد غذایی برای پناهجویان افغانی و عراقی در ایران در اختیار آنها قرار گیرد.
سفارت چین خاطر نشان کرده است امضای این سند نشان می دهد که این کشور و سازمان مذکور تعهد خود برای ارایه این کمک را عملی کرده اند.
برنامه غذایی سازمان ملل با کمک چین به عنوان خیریه موفق شد در این مدت یکهزار و 200 تن مواد خوراکی برای 30 هزار پناهنده تهیه کند.
سفارت چین اعلام کرده است که این کشور همچنان به کمک رسانی هایی از این دست به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان ادامه خواهد داد.
آساق**231**1904**انتهای پیام /*