ثبت یک میلیون و 138 هزار تولد/مردان در تولد و مرگ، پیشتاز هستندسیف الله ابوترابی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در یزد با بیان اینکه 98.6 درصد ولادت ها ثبت شده افزود: میانگین سن مادران در هنگام زایمان 28.8 سال بوده است.
وی تعداد پسران متولد شده را 586 هزار و 188 نفر و دختران 552 هزار و 94 نفر ذکر کرد و گفت: نسبت جنسی آنها 106.2 بوده ضمن آنکه 77 درصد ولادت ها در شهرها و 23 درصد در روستاها به ثبت رسیده است.

*** فوت 275 هزار و 650 نفر در 9 ماه امسال
وی تعداد فوت شده ها در 9 ماهه امسال را 275 هزار و 650 نفر بیان کرد و گفت: تعداد مردان فوتی در این مدت 154 هزار و 165 نفر و زنان 119 هزار و 877 بود که نسبت جنسی 128.6 درصد را نشان می دهد.
ابوترابی، نسبت فوتی ها در شهرها را 73.5 و روستاها 26.0 درصد در همین اعلام کرد.

***ثبت 457 هزار و 971 ازدواج و 127 هزار و 711 طلاق
وی تعداد ازدواج های ثبت شده در 9 ماه امسال را 457 هزار و 971 مورد بیان و اظهار کرد: میانگین سن ازدواج در مردان و زنان به ترتیب 29 و 24.2 سال بود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تعداد طلاق ثبت شده در مدت یاد شده را 127 هزار و 711 مورد بیان کرد و گفت: میانگین سن طلاق در مردان و زنان به ترتیب 36.5 و 31.6 سال بود.

*** شاخص امید به زندگی در جوامع شهری و روستایی
ابوترابی در ادامه به شاخص امید به زندگی در جوامع شهری اشاره کرد و گفت: امید به زندگی در جوامع شهری در مردان 71.71 و در زنان 74.38 سال است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: همچنین شاخص یاد شده در جوامع روستایی در مردان و زنان به ترتیب 69.2 و 70.31 سال است.
وی محبوب ترین نام های پسران را به ترتیب امیرعلی، ابوالفضل ، علی ، امیرحسین، حسین ، محمد، امیرعباس ، علیرضا و محمدطاها و در میان دختران، فاطمه ، زهرا، زینب، حلما، ریحانه ، یسنا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا، نرگس و سنا اعلام کرد.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی ثبت احوال یزد، یک میلیون و 138 هزار نفر در این استان ساکن هستند.
2088/ 6197انتهای پیام /*