ثبت 162مرگ ناشی از آلودگی هوا در قزوینبه گزارش ایرنا، دکتر منوچهر مهرام روز پنجشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی قزوین افزود: در سال 93، 27 مرگ و سال 94، 60 مرگ منتسب به آلودگی هوا داشته ایم و شاهدیم که این آمار در سال 95 هم با افزایش قابل توجهی روبرو شد و به 162مورد رسید.
وی اضافه کرد: از نظر تعداد روزهای ناسالم در قزوین با محیط زیست مخالفیم و تعداد این روزها بیشتر از اعلام این اداره کل بوده است.
مهرام با بیان اینکه ایستگاه پایش کیفی هوا در قزوین تمام آلاینده ها را به طور کامل سنجش نمی کند،افزود: برای سنجش آلودگی هوا ایستگاه های پایش آلودگی قزوین کافی نیست و باید هم در قزوین و هم تمام شهرستان های استان ایستگاه های پایش آن هم با امکان پایش تمام آلاینده ها نصب شوند.
مدیرکل محیط زیست قروین نیز در این نشست با بیان اینکه هم اکنون 2 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در قزوین و آبیک فعال هستند،گفت: در قالب طرح جامع کاهش آلودگی هوا با همکاری شهرداری ها به دنبال افزایش این ایستگاه ها هستیم.
سیاوش شمسی پور افزود: بر اساس نتایج به دست آمده از داده های ایستگاه پایش کیفی هوا تا پایان بهمن ماه سال جاری11 روز ناسالم برای گروه های حساس داشته ایم در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 20روز ناسالم برای گروه های حساس به ثبت رسیده بود.
وی با بیان اینکه در سال جاری هیچ روز ناسالم به ثبت نرسیده است، شهرنشینی و شهرگرایی، شهرسازی نامناسب از جمله بلندمرتبه سازی،کاهش فضای سبز، ترافیک و فقدان استاندارد حامل های انرژی را از جمله عوامل عمده آلودگی هوا عنوان کرد.
وی در ادامه خواستار پایش بیماری ها و مرگ های منتسب به آلودگی هوا به صورت سالانه و ارایه گزارش آن به کارگروه های مربوطه و اداره کل محیط زیست شد.
7388*3013انتهای پیام /*