جاده های بارانی با ترافیک در مازندرانبراساس این گزارش وضعیت جوی اکثرمحورهای اصلی مازندران نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران است.
** هراز
ترافیک از پارک جنگلی تا تونل وانا به صورت سنگین است و از لحاظ وضعیت جوی نیمه ابری همراه با بارش باران است .
** محور کندوان
تردد از مرزن اباد تا تونل کندوان به صورت سنگین و پرحجم و وضعیت جوی نیمه ابری همراه با بارش باران است .
**سواد کوه
تردد خودرویی در این محور پر حجم است و از لحظ جوی بارش پراکنده باران ادامه دارد .
تردد در محور کیاسر و کناره نیز پر حجم است.
اداره کل هواشناسی مازندران وضعیت جوی مازندران را نیمه ابری و در ارتفاعات همراه با باران و وزش باد اعلام کرد.
بزاساس این گزارش وضعیت جوی مازندران تا روز سه شنبه 14فروردین نیمه ابری همراه با وزش باد و باران پراکنده و وزش باد با کاهش محسوس دما همراه است.
6982/1899انتهای پیام /*