جایگزین مرادخانی در موزه موسیقی کیست؟

داوود گنجه‌ای ـ نوازنده کمانچه ـ که جزو اعضای هیات مدیره موزه موسیقی است، خبر انتصاب روحانی را در گفت وگویی با ایسنا تأیید کرد.

این هنرمند موسیقی همچنین تاکید کرد که انتخاب لطیف روحانی در سمت جدید مدیریت موزه موسیقی، با نظر هیات مدیره این موزه انجام گرفته است.

پس از درگذشت علی مرادخانی که مدیریت موزه موسیقی را بر عهده داشت و البته عملکرد او در زمان تصدی این سمت با ابهام ها و انتقادهایی هم همراه بود، انتظار می‌رفت که فرد جدیدی بر اساس معیارهای انتخاب مدیرعامل این موزه، جایگزین او شود.

در زمان افتتاح این موزه در سال ۸۵، وعده داده شده بود که این مکان فرهنگی و هنری تحت مدیریت هنرمندان حوزه موسیقی باشد و هیئت امنای آن نیز شامل هفت عنوان از جمله معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مدیرعامل موسیقی، دو نفر از هنرمندان و یا اساتید مجرب در زمینه موسیقی ایران به پیشنهاد هیات مدیره، انتخاب یک نفر از مدیران آگاه هنری و فرهنگی آشنا به امور موزه داری از هیئت مدیره، انتخاب یک نفر از اساتید مبرز موسیقی آشنا به امور مرتبط با موزه موسیقی از خانه موسیقی و انتخاب یک نفر متخصص در امور موسیقی و آگاه به امور موزه داری از خانه هنرمندان ایران باشند و برای پنج سال ثابت بمانند.

لطیف روحانی که به عنوان مدیرعامل جدید موزه موسیقی معرفی شده است، در اسفند ماه ۹۸ به سمت معاون هماهنگی و پشتیبانی اداره کل حوزه شهردار تهران منصوب شده بود.

انتهای پیام