جلسه شورای عالی سیاستگذاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه برگزار شدبه گزارش خبرنگاردفاعی ایرنا، در این نشست فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و وزرای علوم ، آموزش و پرورش ، ارتباطات و وزیر ورزش و جوانان هم حضور داشتند.
ادامه دارد…
اجتمام*1724*7029انتهای پیام /*