حدود 90 نفر در حوادث چهارشنبه سوری مشهد بازداشت شدندقاضی حسن حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 2 نفر از این تعداد روانه زندان و مابقی آزاد شدند.
وی اظهار کرد: این افراد به اتهام ایجاد رعب و وحشت و انجام اقدامات هنجارشکن نظیر پرتاب گاز پیک نیک در آتش و پرتاب ترقه به سوی کودکان و سایر اشخاص بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه چهارشنبه سوری امسال با همت مردم و کمک نیروهای نظامی و امنیتی بسیار آرامتر و کم حادثه تر از سالهای گذشته برگزار شد، گفت: در این زمینه باید فرهنگ سازی مناسب انجام شود تا سنتهای ایرانی با رفتارهای خشن به مراسم مخاطره آمیز تبدیل نشود.
دیشب 51 فقره حریق و حادثه در شهر مشهد رخ داد و 53 نفر نیز در ارتباط با این حوادث در بیمارستانها پذیرش شدند که هفت نفر آنان بستری شدند.
7505/ 6053انتهای پیام /*