حمایت جدی وزارت بهداشت در راه اندازی پروژه جدید تولید و تصفیه سرم های درمانی موسسه رازیبه گزارش ایرنا، دکتر حسین وطن پور روز سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه جدید تولید و تصفیه سرم های درمانی موسسه رازی، افزود: یکی از اهداف ما در وزارت بهداشت، حمایت از زیرساخت های فناوری حوزه سلامت در کشور است و با توجه به تولید بخشی از محصولات این حوزه اعم از واکسن ها و آنتی سرم ها در موسسه رازی، به طور جدی حامی راه اندازی این سایت هستیم.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، طرح های مربوط به توسعه فناوری سلامت را به لحاظ تاییدیه های قانونی، خرید محصولات یا تامین اعتبار برای پیشرفت زیرساخت ها در محدوده اختیارات وزارتخانه حمایت می کند، اظهار داشت: موسسه رازی نیز با توجه به سابقه و قدمت طولانی در تولید واکسن های انسانی، مورد حمایت این وزارتخانه است.
وطن پور با تاکید بر اینکه امروز باید به صادرات محصولات موسسه رازی توجه کنیم، افزود: این امر نیازمند بازسازی و نوسازی سایت های تولیدی موسسه متناسب با استانداردهای روز دنیا است.
وی اضافه کرد: به همین لحاظ مجلس باید با برنامه ریزی در وضع قوانین و تخصیص اعتبارات، از این حوزه حمایت کند.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه موسسه رازی تا کنون تولیدات بسیار خوبی در حوزه سلامت به جامعه عرضه کرده است، گفت: با حمایت از موسساتی مانند موسسه رازی، راه را برای رقابت با شرکت های بین المللی هموار کنیم.
پروژه جدید تولید و تصفیه سرم های درمانی موسسه رازی موسوم به B1 به زودی به بهره برداری می رسد.
6156/ 6155انتهای پیام /*