خانه موسیقی رکورد می‌زند اگر…

عضو پیوسته کانون خوانندگان ایران و معاون اجرایی اسبق خانه موسیقی ایران در بخشی از یادداشت ارسالی خود به ایسنا تاکید کرده است: «در این شرایط و ضرورت‌های ناشی از بیماری کرونا، سوگیری‌ها به سمت «برگزاری انتخابات الکترونیک» پیش می‌رود. نظری که مدت‌ها است جسته و گریخته از آن صحبت می‌شود اگر همفکری و همکاری لازم میان اعضای خانه موسیقی صورت بگیرد، ممکن است انتخابات ۹۹ خانه موسیقی با مشارکت بالای اعضای واجد شرایط در سراسر کشور برگزار شود و رکوردی نو را در میزان مشارکت و مشروعیت اجتماعی این نهاد ۲۱ ساله و جوان رقم بزند.»

جمشیدی در ابتدای این یادداشت با اشاره به گزارش ایسنا از مطلبی که در سی و ششمین و سی و هفتمین فصلنامه داخلی خانه موسیقی درباره انتخابات پیش رو این نهاد صنفی منتشر شده، آورده است: « ۱۰ کانون مختلف رشته‌های مختلف موسیقی، ۲۱ سال فعالیت‌های نهاد، تعداد انتخابات سه رقمی شده آن، ضرورت انتخابات منجر به تعیین دموکراتیک هیات‌های مدیره و بازرس کانون‌های ۱۰ گانه، برگزاری مجمع عمومی برآمده از نمایندگان هیات‌های مدیره، انتخاب هیات مدیره اصلی و نهایتا مدیرعامل و تیم اجرایی آن (به ویژه پساز چاپ و درج مطلبی در فصلنامه شماره همزمان ۳۷ ـ ۳۶ خانه موسیقی) مرا واداشت که به نگارش مطلبی مرتبط با این امر مهم بپردازم.

نگارنده مطلب در فصلنامه تحت عنوان «انتخابات پیشرو و فاصله‌ها» به درستی و همزمان با ذکر اهمیت این انتخابات پیشرو و ضرورت برگزاری آن در سال ۹۹، به موضوع فاصله گذاری و تأخیر برگزاری در موعد قانونی خرداد ۹۹، تشکیک و شائبه‌های موجود در انتخابات قبل مبنی بر «سالم نبودن آن و برگزاری متفاوتش با حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی حراست وزارتخانه و نظارت آنها»، چالشی بودن احتمالی انتخابات پیشرو، شرایط ویژه خانه و همچنین امکان عدم حضور گسترده و جدی اعضا و پایین آمدن طبیعی درصد مشارکت اعضا و مواردی دیگر پرداخته است.

در ادامه مطلب مندرج در این فصل نامه و در جمع بندی مسوولان خانه موسیقی در قالب «فصل نامه»، به نتیجه‌ای رسیده‌اند که در این شرایط، ضرورت‌های ناشی از بیماری کرونا، سوگیری‌ها را به سمت «برگزاری انتخابات الکترونیک» پیش می‌برد. نظری که مدت‌ها است جسته و گریخته با توجه به وجود امکانات بالقوه و بالفصل در بدنه اداری خانه، در محافل موسیقی، اعضا و فعالان اجتماعی به ویژه تعدادی از منتقدان در گفت و گو است و جریان دارد.

امیدوار هستیم که با وعده‌ای که در پایان مطلب مذکور فصل نامه داده شده است، در میان هیات مدیره و اعضای هر کانون، هیات مدیره اصلی، اعضای شورای عالی خانه موسیقی و صاحب نظران عضو مجمع عمومی وابسته با همفکری سایر اعضای دلسوزو علاقه‌مند و صاحب نظران و حتی متخصصان علم و فناوری الکترونیکی و دانش IT ، به پختگی لازم برسد و در سال ۹۹ به گفته نگارنده مقاله «فصل نامه» با مشارکت بالای اعضای واجد شرایط در سراسر کشور برگزار شود و رکوردی نو در میزان مشارکت و مشروعیت اجتماعی این نهاد ۲۱ ساله و جوان رقم بزند.»

معاون اجرایی سابق خانه موسیقی ایران در ادامه این یادداشت به مواردی اشاره کرده است که به زعم خود به نظر می‌رسد بیش از سایر موارد توجه، دقت و پیگیری برگزارکنندگان این انتخابات خاص و حساس را طلب کند و در توضیح آنها با ذکر شماره نوشته است:

«۱. ارائه و بررسی طرح «برگزاری الکتررونیکی سراسری» در سطح کل اعضا و بخش‌های مختلف این نهاد که به گفته نگارنده مقاله فصل نامه می‌تواند باعث چکش کاری این طرح شود، ضرورتی است بسیار جدی.

۲. برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تصویب و اصلاح اساسنامه برای اجرای طرح

۳. برگزاری انتخابات گسترده و همه جانبه با استفاده از نیروهای کاربلد، دلسوز، آگاه و متخصص، با پشتوانه امکانات فنی موجود در واحدهای اداری خانه.»

این خواننده در پایان مطلب ارسالی به ایسنا آورده است:

«در نهایت به نظر می‌رسد مسوولان سایر نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بیرون از خانه موسیقی، آمادگی لازم برای همکاری با این اقدام را با توجه به تجارب و اقدامات مشابه طی شش ماه گذشته در سراسر کشور با انواع سازمان‌های صنفی ـ اجتماعی و … و البته واقعیات موجود را دارند.»

انتهای پیام