خراسان رضوی با پدیده ازدواج پیش هنگام کودکان مواجه استسید جواد حسینی روز پنجشنبه در ‘همایش توسعه سلامت بانوان’ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ‘بازماندگی از تحصیل، تهدیدهای مرتبط با سلامت جسمی و جنسی، خطرات زایمان در سنین پایین، سقط جنین برای دختران و ورود پسران به بازارسیاه کار’ را از تبعات ازدواج کودکان برشمرد.
وی افزود: خراسان رضوی با 6 هزار و 759 مورد ازدواج کودکان زیر 15 سال شرایط نامناسبی نسبت به دیگر استانها در سطح کشور دارد. فقر مالی، بی سرپرستی و بدسرپرستی از دیگر علل تن دادن به ازدواج زودهنگام و بروز پدیده کودک همسری است که باید با ارائه خدمات جامع و موثر از سوی جامعه و سازمان بهزیستی این علل را از بین برد یا کاهش داد.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ماده 1041 قانون مدنی که در سال 1379 به تصویب رسید مبنای ازدواج را بلوغ جنسی قرار داده که برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی است لذا ازدواج در این سنین می تواند به شکل قانونی محقق شود اما بحث بر سر این است که علاوه بر بلوغ جنسی موارد دیگری مانند برخورداری از ظرفیتهای عاطفی، دینی، اجتماعی و اقتصادی نیز باید در ازدواج لحاظ شود.
وی همچنین به طولانی شدن دوره ریاضت جنسی در زنان اشاره و بیان کرد: طولانی شدن دوره ریاضت جنسی جوانان به سلامت اجتماعی و روانی آنان آسیب می زند. امروزه از یک سو بلوغ جنسی نوجوانان سریعتر رخ می دهد و از سوی دیگر سن ازدواج به تاخیر افتاده است. این تاخیر برای پسران حدود 15 سال و برای دختران حدود 10 سال است و بطور میانگین جوانان باید 12.5 سال دوره ریاضت جنسی را پشت سر بگذرانند.
حسینی گفت: دوره ریاضت جنسی آثار زیانباری از جمله افزایش ارتباطات غیرمتعارف دختران و پسران را به همراه دارد که بر سلامت خانواده، جامعه و به ویژه زنان و دختران آثار نامطلوبی می گذارد.
وی ترویج ازدواج آسان، رونق تولید و اشتغال و افزایش تسهیلات ازدواج را از راهکارهای جلوگیری از ریاضت جنسی جوانان ذکر و بیان کرد: وجود افراد ازدواج نکرده و بی همسر به سلامت جامعه، خانواده و زنان آسیب می رساند و از طرفی تعداد افراد بی همسر در بین زنان بیشتر از مردان است بنابراین بطور طبیعی سلامت زن در این راستا بیشتر آسیب می بیند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: بیشترین جمعیت بی همسران در بین افرادی با سنین 29 تا 40 سال است. در این سنین بی همسری برای زنان آثار اجتماعی روانی بیشتری به همراه دارد.
1922/7489/1858انتهای پیام /*