خشم و آرامش توأمان در چهره مرد تعزیه + عکس

به گزارش ایسنا، اثر «چهره» به گفته عکاسش در اطراف خمینی شهر و در اربعین ۹۸ به ثبت رسیده است.

عرب زاده درباره ثبت این عکس چنین توضیح می دهد: یکی از بزرگترین تعزیه‌های ایران در این‌ منطقه برگزار می‌شود. در آن زمان از افرادی که در این تعزیه نقشی داشتند پرتره‌هایی را به ثبت رساندم که این تصویر نیز از چهره یکی از بازیگران سیاهی لشکر است.
این عکاس ادامه داد: این اثر به صورت چیدمان به ثبت رسیده است که در آن از بک گراند مشکی استفاده کردیم. در آن زمان مجموعه‌ای پرتره از چهره کلیه بازیگران آن نمایش به ثبت رساندم که برخی از آنها چهره خشنی داشتند و برخی چهره‌هایی معمولی داشتند. علت اینکه نتیجه کار سیاه و سفید است برای این بود که حس چهره آن فرد بهتر القا شود.

این عکس برنده مدال برنز جشنواره TFSF شده است.

انتهای پیام