خودکشی 2 دختر نوجوان در تبریزوحید شادی نیا روز چهارشنبه به ایرنا گفت: این 2 دختر در حدود 16 و 17 ساله که از پل کابلی تبریز خود را به پایین پرت کرده اند، دچار شکستگی اندام شده اند ولی ضربه ای به سر آنان وارد نشده است.
به گزارش ایرنا، اقدام به خودکشی با پریدن از پل های تبریز با انگیزه های مختلف تبدیل به اپیدمی در این شهر شده و به نظر می رسد مسئولان و کارشناسان آموزشی و فرهنگی باید در این زمینه تدبیر کنند.
6120/3071انتهای پیام /*