دانشگاه های علوم پزشکی مرزی زمینه جذب گردشگران سلامت را فراهم کنندبه گزارش ایرنا، سید حسن هاشمی روز شنبه در ششمین اجلاس کشوری معاونان و مدیران امور بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی افزود: بعضی از دانشگاه ها ماموریت مضاعفی دارند، مثلا دانشگاه های آذری زبان می توانند با دانشگاه های کشور ترکیه و آذربایجان ارتباط برقرار کنند، یا در غرب کشور دانشگاه کردستان، ایلام و خوزستان این موقعیت را دارند تا با مناطق کرد زبان هم مرز با ایران تعامل داشته باشند و باید توجه کرد که این ارتباط فقط کسب علم و دانش نیست، بلکه کمک به امنیت کشور است، از نمونه های موفق در این زمینه هم می توان از دانشگاه بیرجند و خراسان رضوی نام برد.
هاشمی با بیان اینکه چنانچه ارتباط دانشگاه ها با کشورهای همسایه موثر و مفید باشد، زمینه گردشگری سلامت بیش از پیش مهیا می شود، تصریح کرد: شان تمدن چندهزار ساله ایران باید حفظ شود و ما که اکنون در این عصر زندگی می کنیم، باید این تمدن را زنده نگه داریم، یکسری از کشورهای کوچک با دانشگاه های بزرگ کار می کنند، بنابراین ما چرا با دانشگاه های بزرگ کار نکنیم؟ فعالیت بین الملل دانشگاه ها باید براساس کار کردن با دانشگاه های معتبر و بزرگ جهان بنا شود.
هاشمی درباره موفقیت دانشگاه ها در امر بین المللی شدن گفت: برای بین المللی شدن دانشگاه ها ابتدا باید افراد علاقه مند شناسایی شوند و بعد از آن تلاش فرد، آموزش شیوه راه و شیوه مذاکره و همچنین فراهم کردن امکانات برای او در اولویت است.
وزیربهداشت با بیان اینکه اگر دانشگاه ها در حوزه بین الملل هدفمند برنامه ریزی کنند، هم در هزینه ها و هم در زمان صرفه جویی می شود، اظهار داشت: به ثمر نشستن اهداف بین المللی سازی دانشگاه ها نیازمند بازه زمانی 30 ساله است و نباید انتظار داشت سریع به نتیجه برسد.
وی اضافه کرد: نباید از رفت و آمد نخبگان به خارج از کشور برای فراگیری مهارت خودداری کرد. افراد مستعد در دانشگاه ها باید شناسایی شوند و برای کسب تجربه و مهارت از ظرفیت های بین المللی استفاده کنند.
هاشمی گفت: حوزه بین الملل برای دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های قطب حوزه مهمی محسوب می شود و لازم است افرادی که انگیزه فعالیت در این حیطه را دارند، در دانشگاه ها مسئولیت را برعهده بگیرند.
وزیر بهداشت افزود: روسای دانشگاه ها به دلایلی به این حوزه اهمیت نمی دهند و نیاز است که معاونان و مدیران بین الملل بیشتر تلاش کنند و زمینه را مهیا کنند، تا روسای دانشگاه ها بر اهمیت آن واقف شده و به حوزه آشناتر شوند، این گونه می توان مشارکت و همکاری آنها را در اختیار داشت، در این راستا در ابتدا باید دانشگاه ها هدفمند شوند و بدانند که از ایجاد ارتباط با دانشگاه های بین المللی چه می خواهند.
هاشمی با تاکید بر اینکه نباید از رفت و آمد نخبگان کشور به خارج از کشور برای فراگیری مهارت خودداری کرد، خاطرنشان کرد: افراد مستعد در دانشگاه ها باید شناسایی شوند و برای کسب تجربه و مهارت از ظرفیت های بین المللی استفاده کنند، اما نه به منظور کسب دانش، چرا که از علم و دانش چیزی کم نداریم، بلکه برای مشاهده و فراگیری مهارت، نظم، انضباط و مدیریت در سیستم باید از این ظرفیت ها استفاده کنند. زیرا شاه بیت بخش بین الملل همین شناسایی نخبگان و پرورش دادن استعداد آنها است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه نیازی نیست حوزه بین الملل دانشگاه ها با سازمان های بین المللی جهان از جمله سازمان بهداشت جهانی ارتباط برقرار کند، گفت: این حوزه می تواند با مراکز علمی دنیا ارتباط خوبی برقرار کند و این موضوع هم بستگی به توانمندی اعضای هیات علمی و هیات رییسه دانشگاه ها دارد.
هاشمی بر نقش موثر روابط بین الملل در آن سوی مرزها تاکید کرد و گفت: برای دانشگاه ها یافتن ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و با آنها اشتراکات فرهنگی دارند، مهم است، زیرا با گسترش این ارتباطات زمینه سرمایه گذاری و خدمات حاصل می شود و از این طریق سرعت تعاملات بیشتر می شود، اما یکی از دستگاه هایی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد، حوزه سلامت است، لذا باید دقت شود، تا در تعاملات بین المللی این اشکال ایجاد نشود و حواسمان به منافع ملی باشد، درعین حال هم نباید استرس به خود راه داد و خود را از فرصت ها محروم کرد، در عین حال، انسان های شریف و نوعدوست زیادی در سراسر جهان وجود دارند که فارغ از مسائل سیاسی علاقه مند به کمک به بشریت هستند که این افراد باید کشف شوند تا از آنها در زمینه ارتقای دانش و مهارت استفاده کنیم.
اجتمام *3063انتهای پیام /*