دست انداز هزینه ها بر سر راه مراقبت های سلامتبه گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، معضل جهانی هزینه های مراقبت سلامت به سادگی و وضوح آنچه در خارج از این حوزه وجود دارد قابل درک نیست. افزایش هزینه های مراقبت سلامتی چالشی رو به رشد و مشخص برای کشورهای صنعتی است. در همه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هزینه مراقبت های بهداشتی – درمانی بسیار سریعتر از تولید ناخالص ملی آن ها رشد کرده است. افزون بر کشورهای صنعتی، این روند، بسیاری از جوامع در حال توسعه را با چالش مواجه کرده است و باعث ایجاد فشار برای تغییر جمع زیادی از بازیگران مختلف در نظام مراقبت های سلامت شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به معضل هزینه های سلامت، چالش ها و فرصت های مدیریتی در این عرصه پرداخته است. بر اساس این گزارش پنج رویکرد یا راهکار نظری برای درک مسائل مرتبط با افزایش هزینه های مراقبت های سلامت وجود دارد که هر یک مسیر متفاوتی برای کاهش هزینه ها ترسیم می کنند. این در حالی است که سیاستگذاران برای دهه ها تلاش کرده اند تا منحنی هزینه ها را پایین آورند که در بسیاری مواقع موفق نبوده اند.

** رویکرد هزینه – بیماری
دیدگاه هزینه – بیماری تاکید می کند که هزینه و افزایش آن اجتناب ناپذیر است اما یک مشکل نیست. بر اساس این دیدگاه، به طور معمول هزینه های خدماتی که توسط اشخاص ارائه می شوند مانند مراقبت های سلامت و آموزش فراتر از حد تورم، افزایش می یابند. تقویت نوآوری ها در بهره وریِ بخش های مختلف باعث مقرون به صرفه شدن هزینه ها خواهد شد. همینطور افزایش این نوآوری ها باعث کاهش شکاف بهره وری صنایع نیز می شود چرا که برخلاف صنایع دیگر از جمله برق یا خودرو، مراقبت های سلامت به تولید ایجاد سودهای قابل توجهی قادر نیستند و در مقایسه با ماشین ها، در افزایش عملکرد خود محدودیت دارند.
بخش مراقبت بهداشتی نسبت به جبران افزایش دستمزدها به دلیل بهره وری نیروی کار ناتوان است سهم این بخش از درآمدهای ملی به شکل گریز ناپذیری افزایش می یابد. از این رو نه تنها خود نظام مراقبت های سلامتی مسئول هزینه های این بخش است بلکه افزایش بهره وری دستمزدها در سایر صنایع نیز در این امر دخلیل است.
باید پذیرفت که سرانجام هزینه مراقبت های بهداشتی و درمانی افزایش خواهند یافت بنابراین از طریق ایجاد نوآوری هایی باید بهره وری در سایر بخش ها تقویت و هزینه ها همواره مقرون به صرفه شود. به عبارت دیگر، باید نوآوری افزایش بهره وری در مراقبت های سلامت افزایش یابد تا شکاف بهره وری میان صنایع کاهش یابد.

** رویکرد تکنولوژی: پیشرفت پرهزینه
رشد فناوری، هزینه های مراقبت را افزایش خواهد داد. از سویی دیگر شمار بیماری های درمان پذیر نیز بییشتر خواهد شد. در این میان فناوری هایی وجود دارند که هدف نهایی یعنی درمان از آن ها حاصل نشده بنابراین باعث افزایش هزینه ها می شوند. نظام های کنونی توانایی محدودی برای عدم استفاده از مداخلات پرهزینه و کم بازده دارند. حذف فناوری های نامناسب و پرهزینه از طریق نظام های بازبینی و افزایش فناوری های کم هزینه از طریق تغییر در نظام بازپرداخت باعث افت منحنی هزینه ها و حفظ نتایج خواهد شد.
برای نمونه مراقبت های ویژه نوزادان، ماشین های انکوباتور و دستگاه های تهویه به گونه ای موفقیت آمیز باعث افزایش میزان بقا در نوزادان نارس شده است. نوآوری از دو طریق بر هزینه ها تاگیرگذار است؛ یرخی نوآوری ها باعث افزایش هزینه ها از طریق افزایش عملکرد می شوند و دیگری اینکه هزینه ها را از طریق افزایش بهره وری کاهش می دهند. بسیاری از نوآوری های فناوری هم عملکرد و هم هزینه را افزایش می دهند. در این میان برخی نوآوری ها مانند پرونده الکترونیک پزشکی می تواند باعث صرفه جویی در زمان و انرژی برای پزشکان و کادر اداری شود.

**رویکرد سیستم: انگیزه ها و محدودیت ها
بازار مراقبت های سلامت بازاری آزاد و بدون محدودیت نیست بلکه نظام های مراقبت سلامت تحت مقررات خاصی هستند که ذینفعان متعدد یکی از آن ها است. در بسیاری از کشورها نظام بهداشتی- درمانی دارای انگیزه هایی برای تشخیص و درمان بیش از اندازه است. این امر به دلیل وجود انگیزه های منفی و مجازات ناشی از انجام خدمات تشخیصی کمتر یا مشوق های اقتصادی است که یا به فراتشخیص پاداش می دهد یا پیش فرض های فرهنگی و فردی همچون نگرانی نسبت به ریسک را شامل می شود.
پیشرفت فنی باعث انگیزه بخشی به پزشکان و سایر بازیگران عرصه مراقبت های سلامت برای درمان بیماری هایی که بی نیاز از درمان هستند، می شود. ذینفعان مراکز بهداشتی – درمانی موجود در اعمال فشار بر سیاستگذاران و جلوگیری از هرگونه تغییر بنیادی در ساختار این صنعت موفق بوده اند. از همین رو وجود هزینه های بالا در برخی مواقع تداوم زیادی نداشته و منجر به کاهش هزینه درمان شده است.

** رویکرد اطلاعاتی: اهداف پنهان
حتی اگر مقررات قادر به تغییر انگیزه های فرادرمان شود کماکان بازیگران بخش مراقبت های سلامتی از نبود اطلاعات در مورد ارزش و هزینه مداخلات رنج می برند. نظام مراقبت های سلامت اطلاعات را که منبعی برای کاهش هزینه ها هستند محدود می کند. با این حال میزان بازپرداخت به ندرت بازتابی از هزینه های واقعی است. ارایه دهندگان خدمات مراقبت های سلامتی از کمبود ابزارهای اندازه گیری برای تعیین هزینه های مراقبتی و فعالیت های غیرضروری رنج می برند.
از طرفی این گروه ها باید استفاده از جایگزین در دسترس اما غیرواقعی همچون بازپرداخت ها را رها کنند. در عوض باید از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به منظور تعیین هزینه های واقعی درمان استفاده کنند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه ها را بر اساس ساعت به ازای هر منبع محاسبه می کنند و سپس بسته به میزان زمانی که از هر منبع در درمان های مختلف استفاده می شود به هر درمان اختصاص داده می شود.
به طور حتم با اطلاعات دقیق تر در مورد هزینه های درمانی تصمیمات معقولانه تری امکان پذیر خواهد بود و مدیران قادر به حذف فرآیندهای هزینه بر و بلااستفاده خواهند شد.

** رویکرد ویژگی های بیمار: سالخوردگی و عادات فرهنگی
معضل هزینه ها در مراقبت های سلامتی تنها از علل درونی سیستم برنمی خیزد بلکه از تغییرات بیرونی جامعه نیز متاثر است. بسیاری از کشورهای صنعتی با مشکلی بزرگ به نام سالخوردگی رو به رو هستند. بهبود فناوری و علم پزشکی امید به زندگی را در کشورهای در حال توسعه از 61 سال به 80 سال ارتقا داده است. ازدواج دیرهنگام و تمایل به فرزند کمتر نیز عامل دیگری است که جوامع را به سوی سالخوردگی سوق داده. از این رو در این جوامع هزینه مراقبت های سلامت بالا است. اگرچه هزینه مراقبت های سلامت در اشخاص بالای 65 سال بیشتر است اما این اثر با کنترل داده های مربوط به سال های عمر باقی مانده رو به کاهش خواهد رفت.
علاوه بر سالخوردگی تغییر در رفتار جمعیت نیز ممکن است هزینه مراقبت های سلامت را افزایش دهد. به این گونه که انتظار مردم از نظام پزشکی در حال افزایش است. در سویی دیگر رفتارهای پر خطر نیز هزینه را افزایش داده است مانند ابتلای افراد به بیماری دیابت یا اضافه وزن که در کشورهای در حال توسعه رو به رشد است. در دسترس بودن غذاهای ارزان، سرشار از انرژی و کاهش فعالیت فیزیکی در افزایش وزن موثر بوده است. از این رو حل معضل هزینه ها نیازمند رویکردی جامعه است که دربرگیرنده عوامل محیطی نیز باشد.

پژوهشم** 9283**1601**
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل، گزارش و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.انتهای پیام /*