دولت قصد کوچک کردن بسته بیمه درمانی را نداردعزت اله گل علیزاده روز شنبه در حاشیه آیین تکریم و معارفه مدیرکل بیمه سلامت خوزستان در گفت و گو با ایرنا در اهواز افزود: اولویت نخست سازمان بیمه سلامت در سال آینده، مدیریت منابع مالی و هزینه ها است تا بتوان بیمه درمانی را به ویژه در مناطق و روستایی کشور ادامه داد.
وی تدوین و اجرای پروتکل ها با شرکای سازمان بیمه سلامت ایران را با هدف جلوگیری از هزینه های اضافی و غیرضروری از راه های مدیریت منابع مالی عنوان کرد و گفت:زمانی که منابع دولتی برای ادامه طرح بیمه سلامت همگانی محدود یا کاهش یابد راهی جز مدیریت منابع و کوچک کردن بسته خدمت درمانی وجود ندارد.
وی اظهارکرد: در چهار سال اجرای برنامه طرح تحول سلامت و بیمه همگانی، می توان نتیجه گرفت که هرسال هزینه های این طرح افزایش یافته و توقعات مردم بالا رفته است.

* کاهش سه درصدی اعتبارات دولتی طرح تحول نظام سلامت در سال 1397
قائم مقام سازمان بیمه سلامت ایران گفت: کل اعتبارات این سازمان در سال آینده 164هزار و 700میلیارد ریال است که از این میزان 108هزار و 810میلیارد ریال آن اعتبار دولتی است که در مقایسه با سال 1396 حدود سه درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: برای جبران کسری منابع سازمان بیمه سلامت، 55هزار میلیارد ریال اوراق اسناد با بازپرداخت سه ساله برای تزریق به طرح بیمه همگانی درنظر گرفته شده تا بتوان بخشی از بدهی انباشته شده این سازمان را تسویه کرد.
گل علیزاده افزود: سازمان متبوع حدود 90هزار میلیارد ریال به مراکز دانشگاهی(پزشکی) و موسسه های درمانی و آزمایشگاهی سراسر کشور بدهکار است که امید است بخشی از بدهی از محل فروش اوراق اسنادی تسویه شود.

* بیمه همگانی 11میلیون نفر با اجرای طرح تحول نظام سلامت
قائم مقام سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هم اکنون 42میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش سازمان بیمه سلامت هستند که 11 میلیون نفر آنان با اجرای طرح تحول نظام سلامت زیرپوشش بیمه رایگان خدمات درمانی قرار گرفتند.
وی گفت: برخی از بیمه شدگانی که در چند سال اخیر زیرپوشش بیمه رایگان قرار گرفتند به جز افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی، توانایی پرداخت حق بیمه در حد 200هزار ریال را دارند که اگر این حق بیمه پرداخت می شد مشکلات اعتباری این سازمان به حداقل می رسید.
گل علیزاده افزود: دولت بنا ندارد سطح و بسته خدمات درمانی را برای روستاییان و مناطق محروم کشور با وجود مشکلات مالی کاهش دهد چون این خدمات تعطیل بردار یا کم شدنی نیستند ولی در صورتی که قادر نباشیم هزینه های این طرح را کاهش دهیم بسته بیمه درمانی را کوچک تر خواهیم کرد.

* تلاش برای تامین پایدار منابع مالی برای ادامه طرح بیمه همگانی سلامت
قائم مقام سازمان بیمه سلامت ایران یکی از برنامه های سازمان متبوع را حرکت به سوی تامین پایدار منابع مالی طرح بیمه همگانی سلامت بیان کرد گفت:دولت باید تمهیداتی برای پایداری منابع مالی این طرح بیندیشد چون تا زمانی که اعتبار مالی این طرح به درآمدهای نفتی وابسته است و سقف درآمد نفتی با نوسانات شدید همراه است حوزه سلامت به صورت مداوم با چالش و مشکلات روبه رو خواهد بود.
گل علیزاده تاکید کرد: باید مالیات و عوارضی بر کالاها وضع شود و بخشی از سرانه بیمه افراد زیرپوشش دریافت شود تا چالش های حوزه سلامت اندکی کاهش یابد.
وی گفت: بیمه رایگان باید افراد و خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی را شامل شود و از دیگر قشرها باید حق بیمه دریافت کرد تا کسری منابع رخ ندهد.
به گزارش ایرنا در آیینی که روز شنبه در سرسرای اجتماعات اداره کل بیمه سلامت خوزستان در اهواز برگزار شد علی خسروی به عنوان مدیرکل بیمه سلامت خوزستان معرفی و از سیدجمال امام زاده سرپرست پیشین این اداره کل تقدیر شد.
6065/ 6037انتهای پیام /*