دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی به ساخت مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص یافتبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان درادامه جلسه علنی نوبت عصر شنبه مجلس شورای اسلامی با 156 رای موافق، 31 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با پیشنهادالحاقی مصطفی کواکبیان نماینده تهران به تبصره 3 بخش هزینه ای بودجه 97 موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند با تامین 15 درصد سهم دستگاه ها توسط شهرداری ها و تعهد بازپرداخت اصل و سود توسط دستگاه ها حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی(فاینانس) جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دولت را موظف کردند نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام کند و همچنین بانک های عامل باید نسبت به گشایش اعتبار اسناد ذی ربط اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند ب تبصره 3 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را با 157 رای موافق، 30 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند برای اجرای طرح ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند ج تبصره 3 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را با 155 رای موافق، 27 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده ‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام کنند.
سیام**9121**1058 خبرنگار: سمیه لاری ومحمد افضلیانتهای پیام /*