روستاییان با پرداخت حداقل 10 سال بیمه و 60 سال سن، بازنشسته می شوندبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بند د بخش هزینه ای تبصره 7 بودجه 97 کل کشور را با 130 رای موافق، 20 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بند به دولت اجازه دادند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
نمایندگان مجلس همچنین شرکتهای دولتی ذی‌ربط را مکلف کردند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کند، وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
نمایندگان مجلس همچنین بند ز تبصره 7 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را با 132 نماینده حاضر، 20 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس ، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 مهر 1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.
نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی2 بخش هزینه ای تبصره 7 بودجه 97 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس صندوق بیمه روستاییان و عشایر را موظف کردند کلیه روستاییانی را که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن 60 سال رسیده‌اند، بازنشسته نموده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مستمری پرداخت کند.
سیام**9121 **1058
خبرنگاران: سمیه لاری و محمد افضلیانتهای پیام /*