زمین لرزه شهرستان خنج را تکان دادبه گزارش شبکه لرزه نگاری شیراز وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عرض شمالی 70 . 27، طول شرقی 34 . 53 و در عمق 15 کیلومتری زمین رخ داده است.
تا کنون از تلفات و یا خسارت های احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.
شهرستان خنج در فاصله 267 کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.
7367 /6118
دریافت خبر: عبدالله اعظمی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*