سمپوزیوم مجسمه سازی اصفهان

سمپوزیوم مجسمه‌سازی اصفهان از تاریخ سوم تا سیزدهم اسفندماه سال جاری به دبیری پیمان کریمی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور در حال برگزاری است. این هنرمندان با استفاده از آهن‌آلات بازیافتی آثار هنری ماندگاری با امضای هنری برای اصفهان خلق می‌کنند تا در ایام نوروز در سطح شهر نصب شود. مراحل ساخت این آثار بازدید عمومی نداشته و پس از نصب در شهر به مجموعه مجسمه‌های شهری اصفهان اضافه می‌شود و بطور دائمی باقی خواهند ماند.

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۰:۳۳