سمپوزیوم مجسمه سازی "هفت سنگ"در کیش

سمپوزیوم مجسمه سازی “هفت سنگ” از ۲۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۹ مهر با حضور ۷ مجسمه ساز مطرح از سراسر کشور طی ۲۵ روز در جزیره کیش برگزار شد.

۲۰ مهر ۱۳۹۹ / ۱۸:۵۰