سهمیه 30 درصدی زنان در جایگاه های مدیریتی دستگاه های قزوین محقق شودبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، معصومه مرادیان در این نامه رسمی از کلیه مدیران دستگاه های اجرایی خواسته است در راستای تحقق عدالت جنسیتی، 30 درصد از جایگاه های مدیریتی دستگاه خود را به زنان اختصاص داده و شرایط ارتقای این قشر از کارمندان را فراهم کنند.
مرادیان از تمام دستگاه های اجرایی خواسته است تا پایان فروردین 97 نسبت به اجرایی شدن این ابلاغیه اقدام نمایند و گزارش و مستندات خود را به امور بانوان و خانواده استانداری تحویل دهند.
بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه که درباره تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها است بر توجه ویژه به نقش سازنده این قشر و نیز بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن ، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه ها و اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی بر اساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده است.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*