طرح تحول سلامت، عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان را محقق کردبه گزارش ایرنا محمود رضا عراقی روز شنبه در جمع مردم باباخنجر شهرستان کبودرآهنگ با بیان اینکه محقق کردن عدالت اجتماعی خواسته نظام اسلامی بود و از ابتدایی ترین روزهای پیروزی انقلاب آن را به عنوان شعار محوری مطرح کرد افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت آرزوی دیرینه برای فراهم کردن شرایط استفاده مساوی همه اقشار از امکانات حوزه بهداشت و درمان بود.
معاون استاندار همدان افزود: بیشتر اعتبارات دولت و نظام اسلامی در مناطق محروم و دور افتاده هزینه می شود، با این وجود عده ای به ویژه دشمنان دوست ندارند مردم به نظام و انقلاب امیدوار شوند.
عراقی اضافه کرد: این انقلاب، نظام و دولت، با هدایت های رهبری فرزانه انقلاب و تدبیر رئیس جمهوری به سمت اتحاد و ارتقای زندگی مردم پیش می رود.
وی گفت: وقتی می بینیم در یک روستای 2 هزار نفره باباخنجر یک مرکز جامع سلامت راه اندازی می شود، می توان به وضوح به اثر مثبت طرح تحول سلامت در حوزه ملی پی برد.
معاون استاندار همدان با بیان اینکه نظام اسلامی در جهان الگو است، اضافه کرد: در نظام 2500 ساله ستم شاهی مردم اختیاری نداشتند، اما هم اینک شورا توسط اهالی روستا انتخاب می شود و این شورا دهیار را انتخاب می کنند.
عراقی تاکید کرد: انتخاب این افراد از بالا دیکته نشده، بلکه این افراد توسط اهالی روستا انتخاب می شوند و این موید این امر است که میزان رای مردم است و مردم در سرنوشت خودشان دخالت دارند.
به گزارش ایرنا، مرکز جامع سلامت باباخنجر با اختصاص سه میلیارد و 160 میلبون ریال توسط دولت و زمینی به ارزش یک میلیارد ریال از سوی یک پدر شهید، بهره برداری شد.
علاوه بر این سه طرح در شیرین سو شامل دفتر امام جمعه با اعتبار سه میلیارد ریال، مدرسه عصمت با سه میلیارد و 500 میلیون ریال و سه خانه پزشک با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال بهره برداری شد.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار دهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*