طرح توسعه دانشگاه تهران از مهمترین ترین طرحهای مرکز شهر تهران استبه گزارش ایرنا محمد سالاری روز یکشنبه در نشست بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران طولانی شدن زمان اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران را شاهدی بر مشکلات اصلی آن بر شمرد.
وی با تاکید بر این که راهبردهای این طرح باید نسبت به مولفه زمان ، مکان و نیازهای به روز خود بررسی شود، بازنگری جدی آن توسط مشاوران و متولیان را ضروری خواند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با اشاره به اهمیت سیاسی، اجتماعی و علمی دانشگاه تهران و محدوده طرح توسعه آن، مطالعات اولیه را بسیار ضعیف و ناکافی دانسته و فرایند پر اشکال تصمیم گیری و تصویب این گونه طرح ها بدون در جریان گذاشتن برخی از مدیران مسئول را از معضلات مدیریتی کشور اعلام کرد.
در ادامه این نشست سید امیر منصوری رییس پژوهشکده هنر و معماری نظر از محدوده دانشگاه تهران و به خصوص خیابان انقلاب به عنوان مرکز شهری زنده و پویا نامبرد و خاطر نشان کرد که مهمترین اتفاقات سیاسی و فرهنگی چند دهه اخیر در این منطقه رخ داده است .
وی از تغییر کاربری کتاب فروشی‌های خیابان انقلاب، که نماد فعالیتهای فرهنگی اجتماعی هستند، انتقاد و تصریح کرد که ؛ عدم توجه به کاربری‌ها و مطالعه درست برای طرح توسعه دانشگاه تهران، مخالفت بعضی از مدیران ارشد شهری، نادیده گرفتن حقوق مردم، بی توجهی به نوع کاربری‌های مهمترین بنگاه های اقتصادی و فرهنگی در منطقه 6 و تصمیم‌گیری مدیران بدون مطالعه و دقت درست در تصویب طرح های مهم از مشکلات اساسی طرح توسعه دانشگاه تهران به شمار می روند .
دانشگاه تهران در منطقه 6 شهرداری واقع شده و از 20 سال قبل مراحل تصمیم گیری و اجرایی طرح توسعه آن آغاز شده است .
بر اساس این طرح قرار است دانشگاه تهران از چهار جهت تا خیابانهای انقلاب بلوار کشاورز ، کارگر و وصال شیراز توسعه پیدا کند و این امر نیازمند تملک محیط های مسکونی ، تجاری ، اداری و فرهنگی با صرف هزینه قابل توجهی است.
تهرام/7244//1348انتهای پیام /*