طلب 1150میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمه هابه گزارش ایرنا علی حق بین یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران استان اظهار کرد: دنشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز بدهی هایی به سایر سازمان ها دارد ، اما وی میزان این بدهی ها را اعلام نکرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص تجهیزات و امکانات بیمارستان ها و مراکز درمانی گفت: واحد های بهداشتی و درمانی سطح بندی هستند باید با توجه به درجه بندی از آنان انتظار داشته باشیم.
حق بین اظهار کرد: امسال بیش از 170 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه تجهیزات برای بیمارستان ها به جزء بیمارستان های تازه ساخت در راستای بهبود وضعیت و استانداردها هزینه شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال های گذشته از نظر استانداردها و تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان در رده های پایین تردر سطح کشور قرار داشتیم اما در پنج سال اخیر در بیشتر شاخص ها ارتقا داشته ایم.
وی در ادامه گفت: همزمان با دهه فجر 11 مرکز شامل خانه بهداشت و پانسیون در این استان مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی افزود: در راستای تفاهم نامه هایی که برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی با مجمع خیران داشته ایم 50 پروژه بهداشتی را شروع کرده ایم که تا کنون 20 مورد با همکاری مجمع خیران سلامت بنیاد نیکوکاران مفید افتتاح شده است و مابقی نیز در دست اقدام است و تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در وضعیت اعتباری با چالش خاصی مواجه هستیم افزود: در این راستا تلاش شده است تا از ظرفیت نیکوکاران استفاده کنیم.
هم اکنون در استان خراسان شمالی با جمعیت 864 هزار نفری 11 بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد.
3007/ 6042/ خبرنگار: ربابه صانعی ** انتشار دهنده: سید حسین قدسیانتهای پیام /*