عضو شورای شهر بجنورد از تغییرکاربری یک باغ انتقاد کردعلیرضا باغچقی جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این باغ 18 هزار مترمربعی، بین میدان کارگر و چهارراه باسکول واقع است و آخرین باغ در هسته مرکزی بجنورد به شمار می رود.
وی با بیان اینکه وجود این باغ آخرین فرصت برای شهروندان مرکز شهر است گفت: در صورتی که این باغ از بین برود، شهرداری دیگر چنین ملکی را با این شرایط در مرکز شهر پیدا نخواهد کرد و نه تنها نسل کنونی بلکه چندین نسل آتی این محرومیت را کاملا احساس خواهند کرد.
وی افزود: در این صورت به طور قطع مردم باید برای رفع نیازهای فطری خود به فضای سبز و آرامش حضور در بوستان به بوستان هایی با فاصله دورتر عزیمت کنند که این امر بویژه برای کهنسالان و کودکان به سادگی میسر نیست و در واقع با این تغییر کاربری، آخرین فرصت تامین سرانه بوستان در محدوده مرکز شهر و تحقق عدالت اجتماعی در این زمینه میسر نخواهد شد.
باغچقی افزود: باید دانست که پارک با فضای سبز حاشیه خیابان متفاوت است و مردم نمی توانند با خانواده در کنار خیابان به استراحت بپردازند و یا بازی کودکان را به تماشا بنشینند و کهنسالان نیز از اندک فضاهایی برای حضور اجتماعی محروم خواهند شد.
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: بر اساس قانون و بر حسب سند ملکی که باغ است، شهرداری باید ملک را به قیمت کارشناسی با کاربری باغ تملک کند؛ البته به قیمت کاربری فضای سبز که بسیار ارزان تر از تجاری های احتمالی آینده است.
وی گفت: ملکی که در طرح تفصیلی شهر بجنورد، فضای سبز است اکنون می رود تا آهسته و خاموش در طرح جدید تغییر کاربری بگیرد وبا اعلام عدم نیاز شهرداری، کمیسیون ماده پنج مجوز تغییر کاربری بدهد.
پیش از این باغ‌های همچون باغ اردشیر خان، مطهری و آروین در شهر بجنورد وجود داشت اما تمامی آن‌ها تخریب شده و اکنون در محل آن واحدهای مسکونی ساخته شده است.
7185/ 6042انتهای پیام /*