عضو کمیسیون بودجه مجلس: شاخص اصلی لایحه بودجه97 توجه دولت به اشتغال استبه گزارش ایرنا، هادی قوامی بتازگی در جمع مدیران خراسان شمالی گفت: قرار است سال آتی برای یک میلیون و 33هزار نفر در کشور شغل ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه با بررسی شرایط خاص سال جاری، احتیاط مجلس بیشتر شد و اصلاح حامل های انرژی منتفی شد گفت: حامل های انرژی در وضعیت کنون یک تهدید در اقتصاد کشور است و باید ظرفیت هایی ایجاد شود که به تحقق برنامه های اشتغال دولت کمک شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بیکاری را دغدغه و مشکل اصلی جامعه در کشور عنوان کرد و گفت: وضعیت بیکاری و مشکل اشتغال در این استان متفاوت تر است زیرا تولید ناخالص داخلی پایین است.
رییس مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است تا حدی شیوه توجه به تبصره 18 در مجلس عوض شود که این امر نیاز به همکاری سه قوه و صدا و سیما دارد.
قوامی درباره حذف یارانه بگیران گفت: در تبصره ماده 14(حذف تعدادی از یارانه بگیران) پیشنهاد پرداخت 230 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی داده شده که در این صورت باید یارانه نقدی 33 میلیون نفر حذف می شد.
عضو کیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتبار یارانه نقدی به 300 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که در صورت تصویب این رقم باید برای حذف یارانه نقدی 20 میلیون نفر در کشور تصمیم گیری شود.
وی با انتقاد از حضور کم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان شمالی اظهار کرد: آقای ربیعی باید ارتباط بیشتری با این استان داشته باشد.
7185/ 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*