علت بروز آتش سوزی های اخیر جنگل های گیلان، عامل انسانی بودعلی نقی صدیقی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از ظهر چهارم تا ششم فروردین ماه جاری همزمان در جنگل های 13 شهرستان استان آتش سوزی داشتیم که تاکنون این میزان آتش سوزی، با این وسعت سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده، حدود 80 درصد بروز این آتش سوزی ها به علت بی مبالاتی و ماجراجویی برخی از گردشگران با افروختن آتش در جنگل رخ داده و 20 درصد بقیه هم به طور عمدی توسط افراد سودجو و جنگل نشینان افروخته شده و وزش باد گرم نیز به گسترش آن دامن زده است.
به گفته علی نقی صدیقی، متاسفانه برخی از گردشگران برغم استفاده از مواهب و زیبایی های جنگل توجهی به حفط آن به عنوان یک عرصه ملی ندارند و پس از افروختن آتش و استفاده از آن، آن را به حال خود رها می کنند که باعث بروز آتش سوزی در جنگل ها می شود.
وی اضافه کرد: برخی از روستاییان حاشیه نشین جنگل ها نیز با سوء استفاده از فرصت پیش آمده برای ضمیمه کردن و تصرف عرصه های ملی، اقدام به آتش زدن عمدی آن می کنند و جنگل نشینان نیز با آتش زدن جنگل ها می خواهند این عرصه ها را تبدیل به مرتع برای چرای دام های خود کنند.
صدیقی با بیان اینکه در جریان آتش سوزی های اخیر بیش از 130 هکتار از عرصه های جنگلی گیلان در آتش سوخته، افزود: در بیشتر موارد برای متهمان این چنین جرم هایی، پرونده هایی تشکیل می شود اما قانون آنگونه که باید بازدارنده نیست.
وی خاطرنشان کرد: آتش سوزی های گسترده اخیر با تلاش شایسته ماموران منابع طبیعی، هلال احمر، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای مردمی و سمن ها خاموش شدند.
مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از گردشگران استان خواست از افزوختن آتش در جنگل ها خودداری کنند و در صورت افروزش آتش قبل از ترک محل، حتماً از خاموش شدن آن اطمینان یابند.
استان گیلان دارای 565 هزار هکتار جنگل و 224 هزار هکتار مرتع است.
6070/2007انتهای پیام /*