فعالیت 300 موسسه قرآنی درهمدان/ انقلاب اسلامی به عنوان یک الگو در جهان مطرح استحجت الاسلام علی دشتکی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهر همدان اظهار کرد: انقلاب اسلامی رهاورد های زیادی برای کشور داشته است که یک نمونه از آنها ایجاد مراکز قرآنی است.
وی اضافه کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ناخدای کشتی نجات بخش انقلاب در این دنیای متلاطم و طوفان زده ، ذخیره بی نظیری برای انقلاب، اسلام و همه مسلمانان بودند.
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر همدان اظهار کرد: این انقلاب با رهبری امام راحل آغاز شد و امت اسلام با پشتبانی از ایشان، جان خود را ایثارگرانه تقدیم اسلام، قرآن و عترت کردند.
حجت الاسلام دشتکی اضافه کرد: ملت ایران در برابر قرآن و اهل بیت (ع) سربلند و سرافراز هستند چون به برکت حرکت این ملت، انقلاب اسلامی پیروز شد و تداوم یافت.
وی یادآوری کرد: دشمن از صدر اسلام تاکنون توطئه های مختلف شامل جنگ تحمیلی، ترور و فتنه های گوناگون را طراحی کرده و از زمان پیروزی نبی اکرم (ص) و استقرار در مدینه، جبهه باطل علیه اسلام صف آرایی کرد بنابراین نمی توان گفت که فتنه تمام شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اضافه کرد: همانگونه که پیامبر(ص) و اهل بیت از فتنه جبهه باطل آرامش و آسایش نداشتند ، انقلاب اسلامی نیز در تداوم همان انقلاب با فتنه های مختلف مواجه بوده است.
حجت الاسلام دشتکی بیان کرد: هرچند انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت اما امروز دامنه انقلاب مرزهای ایران را درنوردیده و دشمنان از محصور نماندن انقلاب اسلامی در جغرافیای ایران عصبانی هستند.
وی با بیان اینکه انقلاب ایران الگوی منطقه شده است افزود: با وجود اینکه دشمنان مشکلات زیادی را برای پیروان این انقلاب ایجاد می کنند ولی باید بدانند که تمامی موانع با حضور مردم برداشته می شود.
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه همدان ادامه داد: دشمن دنبال ایجاد فاصله بین نظام، انقلاب و مردم است و در صورت حاکم بودن فکر، اندیشه و بصیرت در ملت از جمله جوانان به هدفشان دست نمی یابند.
حجت الاسلام دشتکی با انتقاد از برخی قیاس های صورت گرفته درباره وضعیت کنونی ایران اظهارکرد: بررسی وضعیت و جایگاه کشور ایران قبل و بعد از انقلاب در بخش های مختلف، علمی، اقتصادی و اجتماعی بهترین نوع مقایسه و ارزیابی است.
وی تاکید کرد: معاندان با مقایسه نادرست وضعیت کشور با کشورهای پیشرفته دنبال دستیابی به اهداف نادرست هستند که باید در این زمینه با بصیرت افزایی جایگاه ایران را در قبل و بعد از انقلاب برای مردم تشریح کرد.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی به علت جذب ملل مختلف هم اینک به عنوان یک الگو در منطقه و جهان مطرح است و ملت های جهان برای دستیابی به استقلال و آزادی از این انقلاب الگو برداری می کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان تصریح کرد: جبهه متشکل از استکبار، استعمار، صهیونیزم و تحجر از الگو شدن انقلاب ایران هراس دارد و آشکارا می گویند ‘نمی خواهیم انقلاب و حزب الله دیگری در منطقه رقم بخورد’.
حجت الاسلام دشتکی افزود: بنابراین تلاش می کنند تا مبنای عدالت خواهی و ظلم ستیزی تضعیف شود.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشاردهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*


فعالیت 300 موسسه قرآنی درهمدان/ انقلاب اسلامی به عنوان یک الگو در جهان مطرح استحجت الاسلام علی دشتکی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهر همدان اظهار کرد: انقلاب اسلامی رهاورد های زیادی برای کشور داشته است که یک نمونه از آنها ایجاد مراکز قرآنی است.
وی اضافه کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ناخدای کشتی نجات بخش انقلاب در این دنیای متلاطم و طوفان زده ، ذخیره بی نظیری برای انقلاب، اسلام و همه مسلمانان بودند.
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر همدان اظهار کرد: این انقلاب با رهبری امام راحل آغاز شد و امت اسلام با پشتبانی از ایشان، جان خود را ایثارگرانه تقدیم اسلام، قرآن و عترت کردند.
حجت الاسلام دشتکی اضافه کرد: ملت ایران در برابر قرآن و اهل بیت (ع) سربلند و سرافراز هستند چون به برکت حرکت این ملت، انقلاب اسلامی پیروز شد و تداوم یافت.
وی یادآوری کرد: دشمن از صدر اسلام تاکنون توطئه های مختلف شامل جنگ تحمیلی، ترور و فتنه های گوناگون را طراحی کرده و از زمان پیروزی نبی اکرم (ص) و استقرار در مدینه، جبهه باطل علیه اسلام صف آرایی کرد بنابراین نمی توان گفت که فتنه تمام شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اضافه کرد: همانگونه که پیامبر(ص) و اهل بیت از فتنه جبهه باطل آرامش و آسایش نداشتند ، انقلاب اسلامی نیز در تداوم همان انقلاب با فتنه های مختلف مواجه بوده است.
حجت الاسلام دشتکی بیان کرد: هرچند انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت اما امروز دامنه انقلاب مرزهای ایران را درنوردیده و دشمنان از محصور نماندن انقلاب اسلامی در جغرافیای ایران عصبانی هستند.
وی با بیان اینکه انقلاب ایران الگوی منطقه شده است افزود: با وجود اینکه دشمنان مشکلات زیادی را برای پیروان این انقلاب ایجاد می کنند ولی باید بدانند که تمامی موانع با حضور مردم برداشته می شود.
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه همدان ادامه داد: دشمن دنبال ایجاد فاصله بین نظام، انقلاب و مردم است و در صورت حاکم بودن فکر، اندیشه و بصیرت در ملت از جمله جوانان به هدفشان دست نمی یابند.
حجت الاسلام دشتکی با انتقاد از برخی قیاس های صورت گرفته درباره وضعیت کنونی ایران اظهارکرد: بررسی وضعیت و جایگاه کشور ایران قبل و بعد از انقلاب در بخش های مختلف، علمی، اقتصادی و اجتماعی بهترین نوع مقایسه و ارزیابی است.
وی تاکید کرد: معاندان با مقایسه نادرست وضعیت کشور با کشورهای پیشرفته دنبال دستیابی به اهداف نادرست هستند که باید در این زمینه با بصیرت افزایی جایگاه ایران را در قبل و بعد از انقلاب برای مردم تشریح کرد.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی به علت جذب ملل مختلف هم اینک به عنوان یک الگو در منطقه و جهان مطرح است و ملت های جهان برای دستیابی به استقلال و آزادی از این انقلاب الگو برداری می کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان تصریح کرد: جبهه متشکل از استکبار، استعمار، صهیونیزم و تحجر از الگو شدن انقلاب ایران هراس دارد و آشکارا می گویند ‘نمی خواهیم انقلاب و حزب الله دیگری در منطقه رقم بخورد’.
حجت الاسلام دشتکی افزود: بنابراین تلاش می کنند تا مبنای عدالت خواهی و ظلم ستیزی تضعیف شود.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشاردهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*