لزوم به کارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد در کلانتری هابه گزارش روز دوشنبه ایرنا ازپایگاه خبری پلیس، سردار’محمدشرفی’ درنشست تخصصی دبیران کمیسیون های تحول کوپ و مسئولان کمیته های سلامت اداری و صیانت فرماندهی انتظامی استان های سراسر کشور، افزود: با توجه به مطالبه و انتظار رهبر معظم انقلاب درباره تحول درکلانتری ها، این مهم به تدبیر فرمانده نیروی انتظامی در دستور کار قرار گفت و با تشکیل شورای عالی تحول ‘کوپ ها ‘ (تحول کلانتری و پاسگاه ها) به جد دنبال شد.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اهمیت و اثرگذاری کلانتری ها در نگرش و میزان رضایتمندی مردم از پلیس، بیان کرد: ظرفیت های لازم برای ایجاد طرح تحول کلانتری و پاسگاه ها ایجاد و به کارگیری شد و خوشبختانه در مسیر این تحول نیز شاهد دستاوردهای مطلوبی بوده ایم و این مسیر و رویکرد را به جد دنبال خواهیم کرد.
سردارشرفی با بیان این که هرچند تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله وجود دارد، افزود: در این فرآیند نقاط ضعف و قوت احصاء شده و با رفع کاستی ها به دنبال تقویت نقاط مثبت و مطلوب هستیم، ‘استدانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان’ نیز به عنوان یکی از محورهای اساسی طرح تحول کلانتری و پاسگاه ها دنبال می شود.
این مقام عالی انتظامی در ادامه پیشنهاداتی در راستای اجرای بهتر طرح تحول کلانتری و پاسگاه ها ارائه و بیان کرد: تمرکز بر کیفیت و کمیت نیروی به کار گیری شده در کلانتری ها، توجه بر معیشت کارکنان و ساختار کلانتری ها در این فرآیند بسیار حائز اهمیت است.
وی، استاندارسازی رفتار کارکنان در دوره های تکمیلی و تخصصی رسته ای را مهم و اثرگذار معرفی کرد و افزود: برای تحقق این مهم باید توسط معاونت تربیت و آموزش ناجا و دیگر مراکز آموزشی برنامه ریزی صورت بگیرد.
سردارشرفی ادامه داد: معاونت فناوری و اطلاعات ناجا نیز درباره توسعه و تجهیز پایش تصویری تحت نظرگاه و بازداشتگاه های ناجا به منظور افزایش نظارت بر رفتار کارکنان اقدام کند، هرچند لازم می دانم از تلاش های معاونت فناوری و اطلاعات ناجا در راستای تعامل با پلیس پیشگیری تشکر کنم.
وی افزود: معاونت فناوری و اطلاعات ناجا نسبت به تأمین دوربین البسه کارکنان گشت’کوپ’ و نصب دوربین به خودروهای گشتی، در طول برنامه ششم توسعه اقدامات لازم را انجام دهد. معاونت نیروی انسانی ناجا نیز نسبت به تعیین تکلیف کارکنان دارای تکرار جرم ضرب و جرح اقدام کند.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: معرفی یگان های دارای بیشترین ضرب و جرح نیز می تواند یکی از اقدامات موثر باشد.
اجتمام9105/1724
تنظیم: معصومه نیکنام * انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*