مرمت اضطراری آثار تاریخی آسیب دیده پایگاه آیاپیر ایذه آغاز شدایوب سلطانی صبح جمعه در گفت و‌گو با ایرنا افزود:در سه روز گذشته با هدف انجام فوری مرمت آثار تخریب شده توسط نگهبان این پایگاه، مرمت کاران پایگاه تخت جمشید در ایذه حضور یافتند.
وی افزود: پس از بازدید از آثار آسیب دیده و بازرسی ها انجام شده صبح امروز روند مرمت با فوریت آغاز شده است.
مدیر پایگاه آیاپیر ایذه با اشاره به ضرورت مرمت اضطراری و حفظ این آثار تاریخی ادامه داد: این آثار تاریخی از نظر هویتی برای منطقه بسیار مهم است، که خوشبختانه روند مرمت بخوبی در‌حال طی شدن است.
سلطانی گفت:در این تخریب عمدی آثار شامل سرستون دوره الیمایی، سنگ قبر های اسلامی، سنگ آسیاب آبی و…آسیب دیده اند.
وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز از قصد و‌ هدف این نگهبان در تخریب این آثار بی اطلاع هستیم و موضوع در دست بررسی است.
پایگاه آیاپیر در شمال شرقی استان خوزستان در شهرستان ایذه قرار گرفته که چندی پیش نگهبان این پایگاه اقدام به تخریب برخی از آثار تاریخی حفاظت شده در این محل کرد.
/6002/7161
خبرنگار:مهسا نوروزی**انتشار: کبری آقازریانتهای پیام /*