معاون شهردار تهران: ادامه همکاری با نیروهای قراردادی منوط به ارزیابی عملکرد استابراهیم شیخ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تعدیل نیرو نداریم و تعدیل زمانی انجام می شود که قراردادی لغو و یا تمدید نشود، افزود: وقتی زمان قرارداد همکاری به پایان می رسد باید برای عقد قرارداد جدید اقدام کرد و به طور طبیعی دراین زمان فردطرف قرارداد و سازمان می بایست شرایط کاری و شروط جدید خود را مطرح و بررسی کنند.
وی اظهار کرد: بنابراین قرارداد جدید باید براساس صلاحیت های عمومی هر یک از کارکنان شامل مسایل اخلاقی، انضباطی و برخی ویژگی های شغلی مانند برخورداری از مدارک و ارزیابی عملکرد اختصاصی منعقد شود.
شیخ گفت: شهرداری تهران با دقت تمام دستورالعملی با عنوان «ارزیابی عملکرد» را تهیه کرده که براساس ارزیابی عملکرد کارکنان نسبت به عقد قرارداد جدید با کارکنان قراردادی خود اقدام کند.
معاون شهردار تهران با اشاره به نامه رئیس شورای شهر مبنی بر تعدیل چهار درصد نیروهای شهرداری نیز تصریح کرد: در برنامه دوم توسعه شهر تهران که توسط مدیریت قبلی شهر و شورای چهارم تهیه شده، بر کاهش سالانه چهار درصد از نیروی انسانی شهرداری تهران تاکید شده است.
شیخ افزود: برهمین اساس طبیعی است که رئیس شورای اسلامی شهر تهران به عنوان متولی اصلی اجرای برنامه ها از شهرداری تهران خواسته نسبت به اجرای ماده 117 قانون برنامه دوم برای تعدیل نیروها براساس برنامه و سند مصوب مدیریت شهری اقدام کند.
تهرام/9353**1625انتهای پیام /*